Behandling av komplisert sorg (CGT) endrer navn til Forlenget sorg-terapi (FST)

Noen former for sorg går ikke over av seg selv. Særlig ser vi dette ved plutselig eller voldsom død, eller ved tap av barn. Nå har denne tilstanden fått en egen diagnose; Forlenget sorgforstyrrelse.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, svart, leppe.

I ICD-11-systemet som vil tas i bruk i Norge i nær framtid har diagnosen fått navnet «Prolonged Grief Disorder». I Norge har vi tidligere kalt denne sorgen som ikke går over, men som vedvarer i styrke og intensitet, for komplisert sorg. For å tilpasse oss internasjonal og offisiell språkbruk oversettes denne nå til Forlenget sorgforstyrrelse.

Det er naturlig å oppleve akutt sorg etter at noen som står en nær dør. Men forlenget sorgforstyrrelse (tidligere kalt «komplisert sorg») er annerledes. Forlenget sorgforstyrrelse kjennetegnes blant annet av sterk og vedvarende lengsel etter den avdøde, sterk tristhet og emosjonell smerte og en sterk opplevelse av at livet ikke har noen mening eller tilfredsstillelse uten den avdøde. Dette er en intens og langvarig form for sorg som ikke blir bedre med tiden, og som preger den etterlattes tanker og atferd så sterkt at det i vesentlig grad reduserer livskvalitet og funksjonsnivå.

Diagnosen kan stilles etter seks måneder

Flere faktorer kan forstyrre en naturlig sorgprosess og øke risikoen for sykdomsutvikling. Disse faktorene kan være knyttet til den etterlatte, til hvilken type forhold den etterlatte hadde til avdøde, til omstendigheter rundt dødsfallet eller til ting som skjedde etter dødsfallet. Disse faktorene gjør at de akutte sorgreaksjonene forblir intense og gjennomgripende. Når intense reaksjoner vedvarer utover seks måneder kan det gi grunnlag for å stille diagnosen.

Effektiv behandling

Det finnes spesifikk og effektiv behandling for denne invalidiserende tilstanden; Forlenget Sorg-terapi (FST), som vi tidligere kalte komplisert sorg-terapi (CGT). FST er en kunnskapsbasert behandling som er vist effektiv i flere randomiserte studier. Som helsepersonell med klinisk erfaring kan man lære seg denne behandlingen.

Utdanning i FST

NSSF er alene i Norge om å tilby utdanning for terapeuter som vil lære metoden. Utdanningen går over 5 hele dager, fordelt på to samlinger og med veiledning fra NSSFs lærere mellom samlingene.

NSSF har for tiden opptak til neste kull på utdanningen med søknadsfrist 6. oktober.

Datoer for samlingene er som følger:

*       del 1: 24. og 25. november 2021, i Oslo
*       del 2: 31. mai-2. juni 2022, i Oslo

Les mer om både lidelsen, behandlingen og utdanningen på www.uio.no/fst

Publisert 20. sep. 2021 10:53 - Sist endret 22. sep. 2021 16:37