2021

Bildet kan inneholde: fotografi, flash-fotografering, gatemote, rød, briller.

Isolasjon og restriksjoner har ikke ført til flere selvmord. Les intervju på forskning.no med NSSFs senterleder Lars Mehlum og overlege Marianne Sørlie Strøm fra Dødsårsaksregisteret. 

Bildet kan inneholde: øredobber, panne, nese, kinn, hud.

Selvmord er et tema som vi nok aldri vil kunne snakke like ubesværet om som andre menneskelige fenomener. Det skyldes først og fremst alle de vonde assosiasjonene som temaet vekker; mennesker vi kjente som tok sitt liv, mennesker som ble etterlatt og alle de vanskelige spørsmålene som vi alle blir sittende igjen med. Dette kommer vi ikke bort fra. 

Men vanskene med å snakke om det store samfunnsproblemet selvmord har flere årsaker – blant annet de mange mytene som knytter seg til selvmord.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av Mental Helse og NSSF. Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Bildet kan inneholde: ledd, skulder, flash-fotografering, tekstil, tre.

Regjeringen foreslår nå 900 millioner kroner ekstra til sårbare grupper. Et etterlengtet kvalitetsløft for utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør da prioriteres.  

Personlighetsforstyrrelse er et hyppig og alvorlig helseproblem forbundet med betydelig lidelse, redusert livskvalitet og økt dødelighet. Effektiv terapi finnes, men pasientene blir fremdeles systematisk oversett og underprioritert i psykiske helsevern. Kun et fåtall tilbys virksom behandling.

Vi som skriver under på dette er alvorlig bekymret over andelen mennesker med personlighetsforstyrrelse som ikke får den behandlingen de trenger.

Bildet kan inneholde: paraply, produkt, gest, lykkelig, interaksjon.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» har et ledig engasjement som kommunikasjonsrådgiver (50 % stilling i 8 måneder). Dette er en spennende deltidsstilling for deg som har kommunikasjonskompetanse og vil jobbe med en viktig folkeopplysningskampanje mot selvmord. Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Snarlig tiltredelse, søknadsfrist: 6. juni. Søk stillingen