Aktuelle saker i 2021

Bildet kan inneholde: pakkede varer, panne, nese, hud, hake.

- Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Bildet kan inneholde: gjøre, halvmåne, sirkel, mørke, begivenhet.

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innførte for første gang en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen formidler et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste, skriver Regjeringen. Hva nullvisjonen skal omfatte, sies det lite om, skriver forfatterne av dette innlegget, Fredrik Walby (NSSF) og Siv Hilde Berg (Universitetet i Stavanger).

Bildet kan inneholde: virveldyr, produkt, organisme, lykkelig, pattedyr.

Den 19. november markeres den internasjonale mannsdagen! Menn er sterkt overrepresentert i selvmordsstatistikken, men de er underrepresentert som pasienter. Hvorfor er det sånn? 

I denne samtalen om mannsrollen deltar Espen Sondre Nordheim (vernepleierstudent og overlevende etter selvmordsforsøk), Jon Schultz (etterlatt og nestleder i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) og Eivind Nordmann-Eide (psykolog ved OUS). Opptaket er fra 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging mai 2021.

Bildet kan inneholde: yttertøy, skjorte, podium, talerstol, offentlig adresse system.

Den 27. oktober ble første årsrapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling presentert på Litteraturhuset i Oslo. 

Torunn Janbu (Helsedirektoratet) innledet, Fredrik Walby (prosjektleder for Kartleggingssystemet) presenterte data fra rapporten, og vi fikk kommentarer ved Tove Gundersen (Rådet for psykisk helse), Stig Bech (Bipolarforeningen) og professor Lars Mehlum, som også var ordstyrer.

Se streaming fra arrangementet

Les rapporten

Følg Kartleggingssystemet på Twitter

www.uio.no/kartleggingssystemet

Les mer om kartleggingen

Bildet kan inneholde: sky, himmel, halsbånd, gjøre, lykkelig.

I Norge døde 639 personer i selvmord i 2020. – Norge har ikke spesielt høye selvmordstall til sammenligning med andre land i den vestlige verden, og selvmordsraten har ikke økt. Antall selvmord har økt, men det har også folketallet. Raten er altså relativt stabil. Problemet er ikke at raten øker, men at den ikke går ned, sier forsker Fredrik Walby i denne saken fra erfaringskompetanse.no

Bildet kan inneholde: panne, briller, visjon omsorg, smil, skjegg.

Hvert år dør det i Norge omtrent seks ganger så mange personer i selvmord som i trafikken. Derfor er det så viktig å vite at vi alle kan gjøre noe for å få ned dette tallet -  selvmordsforebygging er mulig. I denne episoden møter vi psykologspesialist Kim Larsen som har jobbet med selvmordsforebygging i Sykehuset Østfold i over 15 år, og han er også ansatt ved NSSF. Hør podkastepisoden her

Bildet kan inneholde: stol, anlegg, komfort, vindu, bagasje og vesker.

Vi har lenge forstått nytten av standard inkludering av familier i samtalebehandling av ungdom. I Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT) er det et krav at foreldre eller andre omsorgspersoner deltar aktivt i behandlingen. Rasjonalet for dette er særlig behovet for å generalisere nye mestringsmåter, sier Anita Johanna Tørmoen, leder av DBT-programmet ved NSSF og DBT-terapeut ved Søndre Oslo DPS, OUS.

Bildet kan inneholde: bord, bygning, utendørs bord, utendørsmøbler, vindu.

I fjor tok 639 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er 639 mennesker for mye. - Åpenhet og kunnskap er viktig, både for å hindre enkeltpersoner i å ta sitt eget liv, og for at alle rundt bedre kan fange opp tegn på selvmordsfare, sier forsker Lars Mehlum og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen i denne podkasten fra Universitetsplassen.

Bildet kan inneholde: bygning, verden, høyblokk, urbant design, gjøre.

Ønsker du deg faglig påfyll om forståelse og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser? Er du også lei digitale møter og webinar?

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Rådet for psykisk helse, ISSPD og NSSF inviterer deg til Nordisk Node av ISSPD-kongressen i Oslo, 11.-13. oktober 2021. Meld deg på