2021

Bildet kan inneholde: paraply, produkt, gest, lykkelig, interaksjon.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» har et ledig engasjement som kommunikasjonsrådgiver (50 % stilling i 8 måneder). Dette er en spennende deltidsstilling for deg som har kommunikasjonskompetanse og vil jobbe med en viktig folkeopplysningskampanje mot selvmord. Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Snarlig tiltredelse, søknadsfrist: 6. juni. Søk stillingen

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, skjegg, himmel.

– Vi må være forsiktige med å sammenligne grupper og år, fordi selvmord er såpass sjeldent og vi er et lite land, sier Fredrik Walby som forsker på selvmordsforebygging og er leder for Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.