Kampanje i gang i Østfoldregionen

Nå er kampanjen "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv" lansert i Østfoldregionen.

– Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Mange søker ikke hjelp

Over 70 prosent av dem som tok sitt eget liv i 2020 i Norge var menn. Likevel oppsøker færre menn enn kvinner hjelp i kriser. Det er nettopp derfor den nye folkeopplysningskampanjen skal rette seg mot menn. Å spørre og snakke om det vanskelige er et modig første skritt, ifølge Mehlum.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, kinn.
- Over 70 prosent av dem som tok sitt eget liv i 2020 i Norge var menn. Likevel oppsøker færre menn enn kvinner hjelp i kriser. Derfor skal den nye folkeopplysningskampanjen rette seg mot menn, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved NSSF.

- Selvmordstanker kan oppstå i vanskelige livssituasjoner, for eksempel hvis man har vansker i parforhold, på jobb, skole eller har økonomiske problemer. Menn har ofte en høyere terskel for å søke hjelp enn kvinner. Vi trenger å bli bedre på å rekke ut en hånd og hjelpe folk til å takle de vonde følelsene eller situasjonene som kan utløse selvmordstanker, sier han.

Selvmordsforebyggende arbeid på flere arenaer

Kampanjen inngår i prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» hvor det settes inn tiltak på flere nivåer i samfunnet. Alle kommunene i Østfold, helseforetaket, brukerorganisasjoner og frivillige deltar aktivt i prosjektet og er med på samarbeidet om selvmordsforebyggende arbeid. Dette inkluderer et omfattende kurstilbud til helsepersonell og nøkkelpersoner som sosialarbeidere og frivillige.

Prosjektet og kampanjen har bakgrunn i regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging (2020-2025) hvor ett av målene er trygg kommunikasjon om selvmord. Dette blant annet for å øke kunnskapen om selvmordstematikk og depresjon i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Sykehuset i Østfold, Mental Helse og NSSF har samarbeidet om utviklingen av kampanjen.

Les mer om prosjektet:  http://www.uio.no/folkeopplysning-mot-selvmord

Publisert 14. okt. 2021 11:58 - Sist endret 15. okt. 2021 20:47