Ny studie om sammenhengen mellom sivilstatus og selvmordsrisiko

Helsepersonell som møter nyseparerte mennesker bør være klar over den den økte risikoen for selvmord, mener forsker bak en ny studie. 

I selvmordsforskningen har det lenge vært kjent at single, og spesielt skilte, har en større risiko for å ta sitt eget liv enn de som er gift. Ifølge en ny studie er separerte ekstra utsatt, og spesielt den første måneden etter at separasjonen er registrert.

– Selvmord er sjeldent, også blant nyseparerte, understreker medisinstudent Erik Oftedahl Næss, som står bak studien sammen med professorene Lars Mehlum og Ping Qin, begge ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Han viser til at det i Norge hvert år er rundt 12 mennesker per 100.000 som tar livet sitt.

– Men når enkelte grupper er overrepresentert, kan dette være nyttig å vite for psykologer og andre som møter mennesker i disse situasjonene.

En betydelig forskjell

At livskriser kan påvirke psykisk helse er kjent fra litteraturen. De færreste tar livet sitt, men noe forskning har tydet på økt hyppighet av livskriser i nær fortid hos personer som gjør det. Dette kan for eksempel være sykdom i familien, egen sykdom, jobbskifte eller finansielle problemer.

Det finnes også noe forskning som tyder på at separerte har økt risiko. Likevel var det overraskende at risikoen var så høy den første tiden av separasjonsperioden, ifølge Næss.  

I likhet med andre studier, fant forskerne at gifte sjeldnere tar sitt eget liv enn separerte, skilte, enker, enkemenn og ugifte. Samboere fins det ikke en egen kategori for, så de havner dermed i andre kategorier, som «ugift» eller «skilt».

Næss og kollegaenes utregninger tyder på at ekteskap er en betydelig beskyttende faktor: Hvis alle de som ikke var gifte hadde hatt like lav risiko for selvmord som de gifte, ville omtrent halvparten av alle selvmord i studieperioden ikke ha forekommet.

Forskerne har lagt til grunn data fra norske befolkningsregistre: Alle mennesker som tok livet sitt i perioden 1992-2012 er inkludert og sammenlignet med data fra rundt 185.000 andre.

Sosial støtte kan beskytte

– Vi kan ikke si helt sikkert at sivilstatus påvirker risikoen for selvmord. Det kan for eksempel hende at mental sykdom både øker sannsynligheten for selvmord og reduserer sannsynligheten for å gifte seg. Det finnes også forskning som tyder på at de som opplever høyt psykologisk stress har større sjanse for skilsmisse, sier Oftedahl Næss. 

Han mener likevel at det er godt mulig at det finnes et årsaksforhold.

– Det er ting ved et ekteskap som kan tenkes å påvirke psykisk helse og selvmordsrisiko. Ifølge forskning er sosial støtte viktig fordi det bygger opp selvfølelse og kan dempe påvirkningen av negative livshendelser. 

– Men mennesker kan jo også ha andre å lene seg på enn en ektefelle?

– Ja, mange vil få den støtten andre steder. Men for de som ikke får det, vil ekteskapet kunne bli viktigere.

Forskerne fant i tillegg at den økte selvmordsrisikoen forbundet med aldri å ha vært gift, var størst blant dem med lav inntekt eller utdannelse. Resultatene gir ikke grunnlag for å si noe om årsakene til dette.

Småbarnsmødre har lavere risiko

Oftedahl Næss tror at båndet du får til en ektefelle, kan bli ekstra sterkt. Hjelpen fra en ektefelle er også ofte tilgjengelig i dagliglivet. 

– I tillegg kan man tenke seg at det gir en form for forpliktelse, særlig hvis du har barn. Vi vet for eksempel at kvinner som har små barn, har lavere risiko for selvmord. Men dette er ikke spørsmål som vi har undersøkt i vår studie.

– Hva bør du gjøre hvis du har det vanskelig etter et samlivsbrudd?

– Om du har det tungt etter et samlivsbrudd, bør du ta kontakt med fastlegen din. Kanskje kan henvisning til samtaleterapi være aktuelt. Er det akutt, finnes det hjelpelinjer du kan ringe til.

 

Fakta

SIVILSTATUS I TALL

  • Av Norges innbyggere er rundt 1,8 millioner gifte.
  • Rundt 1,9 millioner over 15 år er ugifte.
  • Litt over 700.000 er separerte, skilte, enker eller enkemenn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå 


Bildet kan inneholde: gjøre, materiell eiendom, skjermdump, parallell, rektangel.

Til studien

Av Silje Pileberg
Publisert 26. okt. 2021 17:06 - Sist endret 27. okt. 2021 17:34