Ny studie: Stor økning i Google-søk på selvmord etter Ari Behns dødsfall

All oppmerksomheten rundt Ari Behns selvmord kobles nå til et økt antall internett-søk på selvmordsrelaterte tema i ukene etterpå.

Bildet kan inneholde: datamaskin, laptop, hånd, personlig datamaskin, netbook.

De nye forskningsfunnene kan tyde på at man må være ekstra varsom i mediedekningen etter at en veldig kjent person dør i selvmord, mener forsker Martin Ø. Myhre. Foto: unsplash.com/Sergej Zolkin

Forskere har undersøkt norske innbyggeres Google-søk på ord og setninger som «selvmord» og «hvordan ta selvmord» i etterkant av Ari Behns dødsfall 1. juledag 2019. 


Les studien her


Stipendiat Martin Ø. Myhre

– Vi ser at søkene etter disse temaene økte voldsomt i dagene og ukene etter at Ari Behn tok livet sitt. At begravelsen fikk så mye oppmerksomhet, førte til at eksponeringen varte over lengre tid. Dette så vi igjen i folks søk, med en ny søketopp i tiden rundt begravelsen, sier stipendiat Martin Ø. Myhre.

Han har undersøkt Google-søkene i samarbeid med forsker og psykologspesialist Fredrik Walby, begge er ansatt ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Begrensninger i studien

Myhre og Walby fant at det høye søket ikke kan forklares med at folk har søkt på Ari Behns selvmord spesielt. Forskerne har nemlig kontrollert for denne typen søk i studien, slik at de blir tatt høyde for.

Psykologspesialist Fredrik Walby

Han forklarer videre at økningen var svært stor for søk på «selvmord», men at det også var en signifikant økning i søk på «hvordan ta selvmord».

Likevel er han tydelig på at studien har begrensninger.

– Vi kan ikke si noe om absolutte søketall eller årsakene til dem. Vi kan heller ikke si noe om hvorvidt hendelsen kan kobles til en faktisk økning i selvmord eller selvmordstanker.

Massivt medietrykk

Den såkalte Werther-effekten har blitt godt dokumentert av forskere. Den går ut på at én persons selvmord kan føre til en smitteeffekt der også flere velger å ta livet sitt. For eksempel observerte forskere en økning i tallet på selvmord i USA etter at skuespilleren Robbie Williams tok sitt eget liv i 2014.

Om Ari Behns selvmord hadde en slik effekt, er det ifølge Myhre vanskelig å si noe om.

– Men vi vet fra forskning at potensialet for Werther-effekten er mye større når en veldig kjent person dør. Vi vet ikke om det handler om personen i seg selv eller om det er fordi medietrykket blir så massivt.

Myhre understreker at familiens åpenhet rundt dødsårsaken fra første stund var en modig og beundringsverdig avgjørelse.

Media begikk heller ikke noen synlige overtramp, ifølge en tidligere uttalelse fra Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun har imidlertid påpekt at det samlede medietrykket var massivt. Dette har vært del av en omfattende debatt der også Fredrik Walby har hatt en sentral stemme. 

Ekstra varsom

Forskerne undersøkte historikken i Google-søk 30 dager etter dødsfallet og sammenlignet den med søkehistorikken 30 dager før. Det finnes foreløpig ikke selvmordsstatistikk for denne perioden.

– Funnene våre kan tyde på at man må være ekstra varsom i mediedekningen etter at en veldig kjent person dør i selvmord. Kanskje må man sørge for at dekningen ikke varer for lenge og blir for massiv, sier Myhre.

Av Silje Pileberg
Publisert 9. feb. 2021 13:27 - Sist endret 4. juli 2021 17:45