Soldataksjonen i Forsvaret ble tildelt Olafprisen 2021

Forsvaret sender ut svært viktige signaler i årets Soldataksjon, mener fagutvalget bak Olafprisen. Slagordet for årets kampanje er «Vi kjemper våre kamper sammen».

Bildet kan inneholde: bukse, anlegg, frakk, blomsterpotte, husplante.

Fra venstre: Anette Hyldmo (prosjektleder for Soldataksjonen), førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF), LEVEs styreleder Einar Jakobsen, Martin Fossmo (Røde Kors Ungdom). Foto: Catharina Heide Amundsen 


Soldataksjonen er en årlig kampanje i Forsvaret. I 2021 har temaet vært psykisk helse.

– Når hovedstyret i LEVE fikk forslaget på bordet var det en rimelig kort diskusjon. Alle omfavnet denne prisvinneren, sa LEVEs styreleder Einar Jakobsen under utdelingen av Olafprisen.

Prisen ble delt ut under seminaret «Forebygging for postpandemi - betydningen av lavterskeltilbud» på Litteraturhuset i Oslo 7. september 2021.

Førsteamanuensis Anita Tørmoen ved NSSF, som leder fagutvalget for prisen, sa i begrunnelsen at aksjonen tar på alvor den viktige rollen Forsvaret har overfor unge mennesker:

– Svært mange unge, både gutter og jenter, er innom Forsvaret i en fase av livet der det å få økt kunnskap om psykisk helse kan forebygge selvmord.  

– Viktige signaler

Gjennom årets kampanje skal soldatene blant annet bli kjent med faresignalene for selvmord, vite hvordan de kan gripe inn og hvem som skal varsles. Forsvaret har personell og kompetanse på selvmordsforebyggende arbeid som kan bidra gjennom blant annet kurs og foredrag, fortsatte Tørmoen.  

– Dette synes vi er så konkret og godt tatt opp at vi virkelig applauderer det. Fagutvalget mener at Forsvaret her sender ut svært viktige signaler. Dette gjør at de fortjener Olafs minnepris i 2021.

Anette Hyldmo er prosjektleder for Soldataksjonen og tok imot prisen. Hun forklarte at aksjonen er et tema i Forsvaret hele året, men at det får spesiell oppmerksomhet på kampanjedager, der alle soldater får fri for å delta på arrangementer.

Hva består styrken av?

– Mange kan nok ha en oppfatning av at soldater er tøffe, tåler mye, påvirkes av lite og er lite sårbare. Mye av det kommer nok av hva man ser utad. Det er mange reklamefilmer som viser at vi løper i skogen og seiler på havet måneder i strekk. Men jeg kan røpe at vi gjør mye mer enn det, sa Hyldmo.

– Vi er ofte i situasjoner som krever at en viser styrke og robusthet for å unngå å påføre seg selv og andre skade. Hva er denne styrken? Hva ligger i denne robustheten? Det er litt av det vi har ønsket å ta for oss.

Formålet med årets soldataksjon har vært å skape en arena for åpenhet og bidra til holdningsendringer, la hun til.

– Vi har mange ressurspersoner i Forsvaret, og vi ønsker oss en kultur der det er bra å snakke om psykisk helse og greit å søke hjelp. Vi vil styrke enkeltmennesket, Forsvaret, og vi vil forebygge psykiske lidelser og selvmord.

Av Silje Pileberg
Publisert 8. sep. 2021 10:14 - Sist endret 13. sep. 2021 09:41