Nye selvmordstall internasjonalt: – Pandemien har en kompleks effekt på folks mentale helse

Forskerne bak en ny studie fant ingen tegn til økte selvmordstall under pandemiens fire første måneder. Studien er publisert i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Bildet kan inneholde: vindu, anlegg, blomst, husplante, blomsterpotte.

I en analyse av data fra 21 ulike land fant forskerne ingen indikasjoner på at selvmordstallene økte under pandemiens første fire måneder. I noen områder ser tallene ut til å ha falt litt. Dette er den største studien av endringen i selvmordsrater under pandemien, og funnene stemmer overens med en tidligere studie av norske forhold.

Les også: Færre sjølvmord dei første månadene med covid-19

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Øyenbryn, Panne.
Professor Ping Qin leder gruppen for registerforskning om selvmord og villet egenskade og er medforfatter av studien.

– Pandemien har en kompleks effekt på folks mentale helse, sier Ping Qin, professor i medisin ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo.

– Den har endret måten vi lever på og forårsaket enorme vansker, fra frykt, usikkerhet og forstyrrelse av rutiner til potensielle økonomiske vansker for mange. På den andre siden kan den, iallfall på kort sikt, ha resultert i økt samhold og at vi bryr oss mer om mennesker rundt oss.

Økning i Japan

Hvordan pandemien har påvirket selvmordstallene etter de første fire månedene, vet vi foreløpig ikke. Men Qin ser ikke bort fra at trykket på den mentale helsen kan vokse over tid. I Japan var det for eksempel en nedgang i selvmordstallene de første tre månedene, men etter det økte tallene merkbart.

– Arbeidsløsheten i Norge har sunket fra et veldig lavt nivå til sju prosent. Det er en stor økning, og dette kan komme til å påvirke selvmordsraten i månedene og årene som kommer, mener Qin.

Mener tiltak må vedvare

Ifølge Qin er flere bekymret for en økning i selvmordsatferd blant enkelte grupper: unge, kvinner og etniske minoriteter. Hjelpetelefoner har meldt om økt pågang, både i Norge og andre land.

– Tiltakene for å bekjempe smittespredningen blir stadig forlenget. Unge kan bli frustrerte fordi de ikke kan vende tilbake til sitt sosiale liv, familiekonflikter og vold i hjemmet kan øke og noen innvandrere kan føle seg mer isolert, sier Qin.

Hun mener at vi må følge godt med på tallene og være våkne for alle former for økning i selvmordstall og selvmordsrelatert atferd.

– Mange land, også Norge, fikk på plass ekstra hjelpetjenester og økonomiske sikkerhetsnett. Begge deler har nok vært en buffer for selvmord tidlig i pandemien. Disse tiltakene må fortsette ettersom vi ser de mer langsiktige effektene pandemien har på psykisk helse og økonomi, mener Qin. 


Til studien: Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries

Av Silje Pileberg
Publisert 13. apr. 2021 21:17 - Sist endret 13. apr. 2021 22:03