Aktuelle saker - Side 3

Bildet kan inneholde: himmel, skjorte, shorts, oransje, gest.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som adresserer alvorlige emosjonelle og relasjonelle vansker, og som har vært effektivt tilpasset pasientgrupper på tvers av diagnoser, populasjoner og settinger. I denne nye studien har Kristin Espenes og medforfattere undersøkt faktorer for gjennomførbarhet og aksept av Omsorgs- og Endringsmodellen (OEM).