Aktuelle saker - Side 8

Bildet kan inneholde: stol, anlegg, komfort, vindu, bagasje og vesker.

Vi har lenge forstått nytten av standard inkludering av familier i samtalebehandling av ungdom. I Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT) er det et krav at foreldre eller andre omsorgspersoner deltar aktivt i behandlingen. Rasjonalet for dette er særlig behovet for å generalisere nye mestringsmåter, sier Anita Johanna Tørmoen, leder av DBT-programmet ved NSSF og DBT-terapeut ved Søndre Oslo DPS, OUS.

Bildet kan inneholde: bord, bygning, utendørs bord, utendørsmøbler, vindu.

I fjor tok 639 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er 639 mennesker for mye. - Åpenhet og kunnskap er viktig, både for å hindre enkeltpersoner i å ta sitt eget liv, og for at alle rundt bedre kan fange opp tegn på selvmordsfare, sier forsker Lars Mehlum og erfaringskonsulent Torbjørn Mohn-Haugen i denne podkasten fra Universitetsplassen.

Bildet kan inneholde: bygning, verden, høyblokk, urbant design, gjøre.

Ønsker du deg faglig påfyll om forståelse og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser? Er du også lei digitale møter og webinar?

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Rådet for psykisk helse, ISSPD og NSSF inviterer deg til Nordisk Node av ISSPD-kongressen i Oslo, 11.-13. oktober 2021. Meld deg på

Bildet kan inneholde: kunst, maling, maleri, linje, vegg.

"Jeg gjorde det i mange år, og det var meningsløst og ikke. Livet ble ikke mindre vondt eller mindre realitet av at jeg skadet meg selv, og selvfølelsen tok seg ikke opp med antall sting, for å si det sånn. Tomheten inni meg kom tilbake etter hvert som den fysiske smerten avtok og etter hvert som påfyllet omsorgen på legevakten hadde gitt meg, var brukt opp. Kort oppsummert: Jeg fikk det ikke noe bedre av å skade meg selv, sånn i den store sammenhengen, og den store sammenhengen kan være sjukt mye å skulle forholde seg til."

Les teksten i Suicidologi av Mona Skjeklesæther Pettersen med kommentar av Fredrik A. Walby