Aktuelle saker - Side 8

Hør intervju med Bent Høie og Erlend Mork om e-læring for leger og psykologer i primærhelsetjenesten

Ta kurset her: www.selvmordsrisikovurdering.no

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres 10. september over hele verden.

Tema for Verdensdagen i år er åpenhet:

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg. 

I Norge markeres Verdensdagen denne uka med arrangementer over hele landet.

Hver uke tar ti mennesker sitt eget liv. Når et ungt menneske dør i Norge i dag, er selvmord den mest sannsynlige årsaken. Vi må jobbe for et samfunn der ingen har det så vondt at de ikke ser en annen utvei enn døden.

Velkommen til et åpent møte hvor nullvisjon står på agendaen. 

Forsker og psykolog Fredrik Walby har i ti år kjempet for at det skal bli en nasjonal kartlegging av personer som tar selvmord i psykiatrien. - Bedre oversikt kan forebygge dødstallene, sier han. Se innslaget: NRK Søndagsrevyen 28. august

Mer om kartleggingsprosjektet på nrk.no

NRK Dagsnytt

NSSFs masterstudent Marie-Thérèse Desroches leverte i mai sin oppgave om selvmord og medier, og ble på grunnlag av den invitert til Arendalsuka. Hun ble intervjuet på direkten av NRK, og her kan du lese saken

Fortsatt noen ledige plasser på den 4. nasjonale DBT-konferansen:

Meld deg på

Vi gratulerer masterstudentene våre med vel gjennomført utdanning på masterprogrammet i psykososialt arbeid – retning selvmordsforebyggende arbeid

Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.