Nye ressurser for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

Mange land, inkludert Australia, har utviklet retningslinjer for sikker rapportering av selvmord. Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier.

#Chatsafe har vært i bruk i Australia et par år allerede, og nå har skaperne bak veilederne, Orygen, oversatt veilederne til en rekke andre språk - deriblant norsk! Mer om prosjektet fra Orygen. #chatsafe ble lansert i Norge 29.5.20.

Bildet kan inneholde: tekst, plakat, reklame.
#chatsafe er en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nettet, utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen.

Her finner du ressursene:

#chatsafe-retningslinjene er utviklet i et samarbeid mellom fagfolk innen selvmordsforebygging og kommunikasjon samt unge mennesker. Målet har vært å utvikle et sett med kunnskapsbaserte retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Hensikten er å gi støtte til de som responderer på selvmordsrelatert innhold postet av andre eller for de som ønsker å selv dele egne følelser, erfaringer eller selvmordsatferd på nett. Retningslinjene vil også gi praktisk bistand til foreldre, lærere og andre som har kontakt med unge mennesker som er aktive på nett. 
 

I lanseringswebinaret 29. mai fortalte Jo Robinson fra Orygen om bakgrunnen for chatsafe og hvordan retningslinjene er utviklet for og med ungdom i Australia. Nå er retningslinjene oversatt til mange språk - deriblant Norge - og rulles ut i samarbeid med facebook. I møtet deltok også helseminister Bent Høie, Psyktærlig og Fredrik Walby/NSSF, Mental Helse Ungdom, Kirkens SOS og Kors på halsen med viktige erfaringer fra arbeid med ungdom. Moderator: Marianne Neraal /Facebook Norge.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har, med rådgiver Anine T. Kildahl og forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby i spissen, samarbeidet med Orygen i Australia for å få oversatt og tilpasset retningslinjene til norske forhold. I dette samarbeidet har også Psyktærlig (https://www.instagram.com/psyktaerlig/) bidratt med sin erfaringskompetanse og kjennskap til målgruppen. Psyktærlig er en frivillig drevet kollektiv Snapchat-vlogg (også aktive på Facebook og Instagram) som fokuserer på psykisk helse og erfaringsbasert rådgivning rettet mot ungdom i Norge. 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, kinn.
Sandra Victoria Holst og Karoline Thorbjørnsen fra Psyktærlig og Fredrik A. Walby og Anine T. Kildahl fra NSSF har jobbet med oversettelsen av materialet til norske forhold.

 

 

 

Bildet kan inneholde: tekst.

 

 

Bildet kan inneholde: læring, design, klasserommet, rom, jobb.

 

 

Publisert 9. juni 2020 15:07 - Sist endret 12. juni 2020 11:33