Veiledende materiell til kommunene

Veiledende materiell for kommunene til forebygging av selvskading og selvmord er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner. Til veiledende materiell

Publisert 14. aug. 2017 13:56 - Sist endret 7. sep. 2020 17:51