Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017


30. april 2014 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie ny handlingsplan. Den omfatter 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.
Les mer


Handlingsplaner mot selvmord

Verdens helseorganisasjon (WHO) inviterte sine medlemsland til et møte 
i Szeged i Ungarn i 1989 der agendaen bl.a. var å drøfte hvordan man 
kunne redusere antall selvmord. Møtet resulterte i en anbefaling fra WHO 
om at hvert land skulle etablere en handlingsplan for å forebygge selvmord.

Her er en samlet oversikt over handlingsplanene som er lansert hittil på verdensbasis.


Handlingsplan mot selvmord - Norge 1994-2002

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 15. jan. 2018 12:53