Faglige retningslinjer for behandling av selvmordsnære pasienter

American Psychiatric Association (2003). Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors.

 

 

 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 2. juli 2019 22:48