Veiledende materiell til kommunene er ferdigstilt

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.

Publisert 14. aug. 2017 13:56 - Sist endret 2. mars 2020 12:57