English version of this page

Utdanning, kurs og konferanser

NSSFs undervisningsvirksomhet og Covid-19-situasjonen

Bildet kan inneholde: rød, organisme, pollen, hekle, kunst.I likhet med resten av Universitetet i Oslo stengte NSSF selve kontorene torsdag 12.03., for å bidra i felles dugnad om å begrense smitterisiko. Det medfører følgende endringer i planlagt utdanning, kurs og konferanser:

  • DBT-utdanning suppleringskandidater 9.-13.03 - Avbrutt. Undervisningsdagen som ble avlyst 12.03 holdes som webinar 06.05.
  • 6. nasjonale konferanse om DBT, 20.-21.04 – Avlyst
  • Utdanning i komplisert sorg kull 5, del to, 12.-14.05 – Utsatt
  • Kurs i klinisk suicidologi for barn og ungdom 8.-9.06– Avlyst
  • Kurs i klinisk suicidologi 12.-14.10 – Foreløpig ingen endring
  • DBT-utdanning kull 12, del to, 26.-30.10 – Foreløpig ingen endring
  • DBT-fordypningsseminar med Martin Bohus 30.11-3.12 – Foreløpig ingen endring