FRIPRO midler til forsker innen klinisk rusmiddelforskning

SERAF-forsker Sudan Prasad Neupane er tildelt en stor bevilgning fra Forskningsrådet til et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom alkohol, depresjon og immunologi.

Sudan Prasad Neupane

Det er snart ti år siden Sudan Prasad Neupane fant ut at han ville bli forsker. Neupane jobbet da som allmennlege i hjemlandet Nepal, og måtte behandle pasienter fra en familie med alkoholavhengighet, alvorlig depresjon og suicidal tendens samtidig.

På fagspråket kalles dette komorbide lidelser eller samsykelighet.

- Komorbide lidelser er utfordrende fordi det ofte er uklart hvilken av lidelsene som er primærlidelsen, forteller forskeren.

Siden den gang har Neupane tatt en mastergrad i International Community Health ved Institutt for helse og samfunn ved UiO, og ble i år ferdig med doktorgraden ved SERAF.

Nå har SERAF-forskeren fått FRIPRO midler for fire nye år for å se på sammenhengen mellom alkohol, depresjon og immunologi i DARCY prosjektet. Han er i tillegg bevilget post doc midler fra Helse Sør-Øst.

Immunforsvaret påvirkes av alkohol

- For tiden forsker jeg på hvordan alkoholinntak kan påvirke immunforsvaret. Vi ønsker å forstå hvordan svekkelse i immunforsvaret som følge av et høyt alkoholinntak over lang tid kan påvirke humøret.  

Han forklarer at det er manglende kunnskap om hvorfor opp til 90% pasienter med alkoholmisbrukslidelser opplever depresjonssymptomer og så mange som en tredjedel av dem lider av klinisk depresjon.

Ifølge Neupane er det nå et ”hot topic” å se på hvordan alkoholmisbrukslidelser og depresjon henger sammen biologisk.

- I de siste årene har forskning vist at personer med depresjon har endret immunforsvaret. I tillegg vil også alkoholmisbrukslidelser svekke immunforsvaret.

- Derfor undersøker vi om betennelsesmarkører i blodet kan forklare den høye forekomsten av depresjon blant alkoholavhengige individer, forklarer han.

Enkelte biologiske parametre innen immunforsvaret synes å være viktige grunnlag i de komplekse interaksjonene mellom alkoholrelaterte tilstander og depresjoner. Dette har klar klinisk betydning.

Ønsker seg spesifikke biologiske parametre

Forskeren forteller at det foreløpig ikke finnes objektive biologiske målemetoder for å diagnostisere psykiatriske pasienter og deres prognose. Det er i tillegg vanskelig å kategorisere disse pasientene da de kan være ulike på mange måter.

- Å kunne klassifisere disse pasientgruppene etter spesifikke biologiske parametre hadde vært et viktig bidrag til dette forskningsfeltet, sier han.

Undersøkelser for å teste ut enkelte immunbaserte terapiformer i behandlingen av depresjon er godt i gang. Om ti år håper Neupane at man vil ha nådd langt i å forstå hvilken gruppe pasienter med alkoholmisbrukslidelse og samtidig depresjon som kan ha nytte av en slik terapi. 

Utholdenhet en viktig egenskap for forskere

For SERAF- forskeren er hver dag forskjellig. Det går i datainnsamling, skriving av vitenskapelige artikler og planlegging av videre arbeid. I tillegg tar veiledning av studenter og fagfellevurderinger av artikler noe tid. Han mener selv han ikke har noen vanlig arbeidsdag.

- Jeg bruker store deler av arbeidstiden min på å tenke. Da tenker jeg på hvordan ulike ting kan forklares.

Han forklarer at utholdenhet er en viktig egenskap for en forsker.

- Man må ikke stole blindt på vitenskap som er såkalt ‘etablert kunnskap’. Innovasjon er ofte basert på korrigering av feilaktig ‘ common sense’, utdyper han.

God planlegger

Det skal bli fire nye og spennende år for Sudan Prasad Neupane med tildelingen av FRIPRO midlene.

Imidlertid er han mest stolt over å ha startet forskerkarrieren sin som Phd-student samtidig som han giftet seg. Begge deler ga resultater etter 3 år med èn dags avstand. Forskeren avholdt disputas den 5. juni i år og dagen etter ble datteren født.

- En doktorgrad og en nydelig datter. Jeg visste ikke at jeg var så flink til å planlegge ulike ting samtidig, avslutter han med et smil.

 

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 15. des. 2015 10:27 - Sist endret 29. apr. 2019 14:43