Metadondødsfall i Danmark

Overdosedødsfall som involverer LAR-medisiner og spesielt metadon har økt i takt med mer liberale LAR retningslinjer. SERAF har undersøkt metadondødsfall i Danmark, som er blant de høyeste i verden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I flere land, inkludert Danmark og Norge, har vi i de senere årene sett en stigende dødelighet som involverer LAR-medisiner. Spesielt metadon er involvert som medvirkende dødsårsak.

Overdosedødsfall med metadon

I denne studien har vi sett nærmere på overdosedødsfall med funn av metadon. Dødsfallene fant sted i årene 2008-2011 og er undersøkt ved å koble data fra flere offentlige helseregistre. Tallene er fra de tre danske kommunene København, Aarhus og Odense.

Det var i alt 130 dødsfall fra overdose der metadon ble funnet. Disse utgjorde mer enn 60 % av alle overdosedødsfallene i perioden i disse kommunene. Blant disse dødsfallene var ca 60% LAR-pasienter og mottok metadon som del av behandlingen. Hos flesteparten av de døde var det også funn av benzodiazepiner.

Høye doser metadon

Nesten halvparten av de døde hadde fått forskrevet metadondoser som var høyere enn anbefalt nivå (>120mg daglig). Majoriteten hadde ingen ordning med observert eller overvåket inntak av LAR-medisinen.

Samlet sett peker funnene på at en liberal forskrivning av LAR-medisiner og øvrige vanedannende medisiner, ikke nødvendigvis forebygger overdosedødsfall.

Både blant personer i behandling og personer utenfor LAR, ser man at forskrivning av høye doser metadon sammen med benzodiazepiner kan føre til en økt risiko for overdosedødsfall.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 22. juni 2016 07:30