Ny senterleder ved SERAF

Professor Thomas Clausen er tilsatt som ny senterleder ved SERAF.

Professor Thomas Clausen

Aktiv rusforsker

Clausen har vært ansatt ved Universitetet i Oslo i mer enn 10 år; som både forsker og førsteamanuensis før han ble professor i 2010. Gjennom de senere årene har han etablert seg som en meget aktiv rusforsker i Norge. Forskningsfokuset ligger på å beskrive og å bedre forstå resultater fra rusbehandling. Et spesielt fokusområde er å undersøke ulike utfall og forløp i LAR-behandling.

Som senterleder vil Clausen fokusere på å bidra til å fremskaffe ny forskningsbasert og klinisk relevant kunnskap om utfall fra rusbehandling; forstå mer av «hva som virker og hva som ikke virker» i ulike behandlinger.

Et annet fokus er å fortsette og ytterligere styrke SERAFs gode samarbeid med en rekke forskningspartnere i inn og utland. Clausen representerer Norge som nasjonal ekspert innen narkotikarelatert dødelighet i EUs narkotikabyrå EMCDDA.

Overtar etter Jørgen Bramness

Thomas Clausen overtar etter professor Jørgen Bramness, som har vært forskningsdirektør ved SERAF fra oppstarten i 2008. Bramness har nå startet som seniorforsker ved Nasjonalt kompetanstjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ved Sykehuset Innlandet.

 

 

Publisert 14. nov. 2016 16:35 - Sist endret 15. nov. 2016 18:10