Resultater fra SERAFs Naloksonprosjekt er igjen å finne i rusfeltets beste tidsskrift; Addiction.

I vår nylige publiserte artikkel som kom i stand etter godt og viktig samarbeid med FHI har vi undersøkt hvor mange av de i risiko for overdose som faktisk hadde fått utdelt nalokson nesespray og hvor mange som hadde erfaring med å bruke slik nesespray i en overdosesituasjon.

Utdeling av nalokson nesespray

SERAF leder prosjektet med utdeling av nalokson nesespray til folk i risiko for overdoser. Naloksonutdelingen er del av Nasjonal overdosestrategi, og Helseminister Bent Høie var med da prosjektet ble lansert i 2014.

Siden prosjektstart er ca 10.000 nalokson nesespray delt ut og prosjektet er etablert i minst 30 kommuner rundt om i landet.

Målgruppen for naloksonprosjektet har i hovedsak vært personer som injiserer rusmiddel og spesielt opioider som heroin og særlig de som ikke var i formell rusbehandling. Utdeling av Nalokson nesespray foregår derfor i hovedsak i såkalte lavterskelsteder i byer og kommuner; slik som ved sprøyteutdelingsstasjoner, sprøyterom, væresteder etc., med andre ord der hvor rusmiddelbrukere befinner seg eller steder de oppsøker jevnlig.

Undersøkelse om erfaringer med nalokson

I denne undersøkelsen ble 500 rusbrukere i 7 norske byer stilt spørsmål om erfaringer med nalokson.

Deltakerne ble spurt om de tidligere hadde fått opplæring i naloksonbruk, om de for tiden var i besittelse av nalokson eller tidligere hadde brukt nalokson i en overdosesituasjon.

Vi undersøkte sammenhengen mellom hvor lenge naloksonprogrammet hadde pågått i de 7 byene og hvor mange som hadde fått opplæring eller hadde nalokson.

Halvparten hadde nalokson

Omtrent halvparten av deltakerne i studien var i besittelse av nalokson. Det var flere som var i besittelse av nalokson i de byene som hadde delt ut nalokson lengst eller hadde delt ut flest sprayer enn i byene som hadde kortere erfaring med nalokson.

Raten for besittelse av nalokson nesespray korresponderte godt med varigheten av distribusjonsprogrammene i byene. Samlet sett rapporterte 15% av deltakerne at de hadde brukt nalokson i en overdosesituasjon.

Resultatene fra dette norske naloksonutdelingsprogrammet viser at vi med denne modellen kan nå ut til mange brukere på nokså kort tid, og at andelen som har fått og brukt nalokson er stor i Norge sammenlignet med andre lands erfaringer

Les hele artikkelen her (pdf)

 

 

Publisert 18. sep. 2018 10:20 - Sist endret 18. sep. 2018 11:35