Disputas Kristine Abel

Fredag 7. september forsvarer Cand.psychol. Kristine Abel sin avhandling for graden philosophiae doctor: Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment.

Foto: Øystein Horgmo

I sin avhandling har Kristine Abel undersøkt forekomsten av selvrapporterte psykiske plager det første året i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Doktorgradens første del er basert på data fra den landsdekkende NorComt-studien (www.norcomt.no) hvor deltagerne ble intervjuet ved oppstart i LAR og ett år senere. 

Avhandlingen inneholder også en behandlingsstudie hvor nytten av sentralstimulerende medisiner for personer i LAR med ADHD ble undersøkt.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

Publisert 28. aug. 2018 09:20 - Sist endret 31. aug. 2018 14:32