Disputas Siv Merete Myra

Mandag 12. november forsvarer MD Siv Merete Myra sin avhandling for graden philosophiae doctor: Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life.

I denne studien har Siv Merete Myra intervjuet gravide rusmiddelavhengige innlagt på tvang og frivillige innlagte, samt gjennomført intervjuer med terapeutene som arbeidet med begge gruppene.

Funnene i studien viser at tvangen i seg selv ikke er til hinder for at kvinnene utvikler tilknytning til sitt ufødte barn.

Kvinnene innlagt på tvang oppfatter disse rammene som en forutsetning for å etablere en relasjon til barnet. Innenfor disse rammene trenger mødrene hjelp til å se betydningen av egne tilknytningserfaringer i disse prosessene.

Studien viser hvordan kvinner med ulike oppveksterfaringer har behov for ulike rammer for å skape tilknytning til eget barn.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

 

Publisert 6. nov. 2018 09:30 - Sist endret 12. nov. 2018 11:19