Rapport om kjønn og alder i LAR

Norge har nå snart 8000 personer i LAR. Hva vet vi om kjønns- og aldersforskjeller? Er utviklingen i LAR den samme for kvinner og menn, unge og eldre? Er det ulike behov i behandlingen?

Foto: Apeland/Katrine Lunke

Disse spørsmålene er lite utforsket, både nasjonalt og internasjonalt. 

I Norge har vi et grunnlag for å se på slike spørsmål gjennom de årlige statusundersøkelsene. I en ny rapport fra SERAF og NKTSB er forløp og resultater i LAR analysert for å undersøke forskjeller i alder og kjønn.

Rapporten viser betydelige ulikheter mellom kjønnene. Funnene peker mot at LAR i større grad bør innarbeide kjønnsspesifikke tilbud og rolleutvikling.

Det er også interessante forskjeller mellom unge i LAR og de eldre.  Dette peker mot behov for bedre og mer aktive tilbud for yngre grupper, samt sterkere utvikling av omsorg og helseoppfølging av de eldre.

Les mer om dette i SERAF rapport 1/2018. Kjønn og alder i LAR

 

 

Publisert 5. jan. 2018 11:51 - Sist endret 5. jan. 2018 11:56