SERAF rapport nr 1/2018 - Kjønn og alder i LAR

Statusrapportene har i flere år vist en nokså konstant kjønnsfordeling og en langsomt økende gjennomsnittsalder. Betydningen av disse forholdene har imidlertid ikke vært undersøkt. I denne rapporten setter vi søkelys på variasjoner og resultater fordelt på alder og kjønn.

Last ned rapporten her (pdf)

 

 

 

Publisert 4. jan. 2018 10:42 - Sist endret 4. jan. 2018 10:42