Rapport om Portugal-modellen

SERAF-forsker Ayna Johansen har bidratt til en ny rapport som er relevant for den pågående revisjonen av den norske narkotikapolitikken. Rapporten, med tittel "Portugal på norsk", er publisert av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Portugal-modellen

I 2001 flyttet Portugal besittelse og bruk av mindre kvanta illegale rusmidler fra straffe- til sivilretten, samtidig som de økte kapasiteten på tiltaksapparatet.

Portugal har med dette blitt en viktig referanseramme for Norge i debatten om narkotikapolitisk reform. 

Et flertall på Stortinget vil avkriminalisere besittelse og bruk av illegale rusmidler, inspirert av Portugals reform.

Rapporten systematiserer og oppsummerer eksisterende kunnskap om effekten av ‘Portugal-modellen’, samt diskuterer den i sammenheng med kunnskap om norske utfordringer, system og praksis.

Les hele rapporten på RIO sine nettsider

 

 

 

Publisert 27. feb. 2018 11:55 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34