SERAF skal utrede Heroinassistert behandling (HAB)

SERAF skal våren 2019 utrede Heroinassistert behandling (HAB) som behandlingsmodell innen LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

SERAF vant anbudet om utredningsoppdraget som ble lyst ut i oktober 2018. Utredningen skal ferdigstilles innen april 2019.

I utlysningen av oppdraget ligger det som et premiss at forsøksprosjekter med HAB i Norge skal utredes og etter hvert startes i Oslo og Bergen.

Samarbeid med bred arbeidsgruppe

SERAF vil gjennomføre utredningen i nært samarbeid med og i en arbeidsgruppe med Oslo og Bergen kommune, helseforetakene ved LAR-tiltakene i Oslo og Bergen og brukerorganisasjonene; Foreningen for Human Narkotikapolitikk og proLARNett.

Arbeidsgruppens medlemmer er: SERAF (Anne Bukten , Ashley Muller, Desiree Madah-Amiri og Thomas Clausen); ProLARNett (Ronny Bjørnestad); FHN (Arild Knutsen); LAR Oslo (Kari Bussesund); LAR Bergen (Christian Ohldieck) ; Oslo Kommune (Linda Couëssurel Wüsthoff og Stian Biong) og Bergen Kommune (Nina Husum og Rønnaug Frøiland)

Utgangspunkt i eksisterende kunnskap

Utredningsarbeidet vil ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag og erfaring fra eksisterende behandlingsmodeller og skje i dialog med oppdragsgiver.

Arbeidsgruppen vil besøke og diskutere erfaringer fra HAB med kolleger i Danmark som tilbyr behandlingen og har førstehånds klinisk erfaring.

 

Publisert 19. des. 2018 15:36 - Sist endret 11. feb. 2019 11:57