Bruk av kvalitative intervjuer for å forbedre forskningsmetodene innen e-helse

En ny artikkel, med utspring fra forskningsprosjektet «Endre» ved SERAF, undersøker hvordan kvalitative intervjuer kan brukes for å få mer kunnskap om virkemekanismene til e-helseprogrammer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskning på e-helse og virkemekanismer

SERAF har i de senere årene utviklet «Endre», et nettbasert program for å hjelpe folk med å slutte å røyke. Programmet er nå i videreutvikling for også å kunne være til hjelp ved andre livsstilsendringer.

Slike e-helseprogrammer forskes det nå mye på internasjonalt, og det er et stort behov for å bygge opp en kunnskapsbase over virkemekanismene til e-helseprogrammer.

Bruk av kvalitative intervjuer

I den nylig publiserte artikkelen foreslår forfatterne hvordan kvalitative intervjuer kan brukes for å få mer kunnskap om disse virkemekanismene, og hvilke metodiske verktøy som kan brukes for å forbedre kvaliteten på slike intervjuer.

Du kan lese mer om artikkelen her.

Artikkelen er gratis tilgjengelig på nettsidene til Journal of Medical Internet Research: https://www.jmir.org/2019/5/e10354/.

Robotpsykologen Endre

Hvis du ønsker å slutte å røyke søker vi fortsatt deltakere til en forskningsstudie av «Endre».

Bli med og test ut robotpsykologen Endre her: https://tilendre.no/m

 

 

Publisert 23. mai 2019 12:46 - Sist endret 23. mai 2019 13:15