Disputas Ingvild Holdø

Fredag 17. januar forsvarer Cand.med. Ingvild Holdø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study

Marianne Riksheim Stavseth

Foto: Amalie Hovland, UiO

Sammendrag

Babyer og småbarn med søvnvansker har større sannsynlighet for å få ADHD

Det tar tid før barn lærer å sove og kan være en krevende periode for foreldrene. Når belastningen blir for stor får norske babyer og småbarn foreskrevet sovemedisin. I denne doktoravhandlingen viser lege og forsker Ingvild Holdø sammen med sine kollegaer at disse barna har større sannsynlighet for å få diagnosen ADHD i skolealderen.

Studien som bruker data fra norske helseregistre ser på bruken av sovemedisinen Vallergan blant barn i alderen 0-3 år. Vallergan er en gammeldags allergimedisin med usikker effekt på søvnproblemer og plagsomme bivirkninger som vedvarende trøtthet og svimmelhet. Vallergan er over mange år blitt hyppig forskrevet men er verken anbefalt eller godkjent for denne aldersgruppen.

Studien viser at barna som hadde fått Vallergan hadde en større sannsynlighet for å få ADHD når de kom i barneskolealder. Blant jenter som hadde fått Vallergan to ganger eller mer var risikoen tredoblet, for gutter var det en dobling. Dataene viser også at barn av foreldre som hadde brukt sovemedisiner eller antidepressiva hadde større sjanse for å få foreskrevet sovemedisinen. Det samme gjaldt barn som hadde mødre med lavere utdanning eller som røkte.

Det er ikke sannsynlig at Vallergan er årsaken til ADHD, men at bakenforliggende søvnproblemer kan kobles til diagnosen ADHD.

Denne legemiddelepidemiologiske studien er basert på Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister, og også data fra Den Norske Mor, Far og Barn Undersøkelsen (Folkehelseinstituttet) og Statistisk Sentralbyrå.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. jan. 2020 11:37 - Sist endret 8. jan. 2020 11:37