Innslag om rusmiddeltesting på Dagsrevyen

I et innslag på Dagsrevyen blir Professor Thomas Clausen intervjuet om nytt tilbud om rusmiddeltesting i Oslo. Se hele innslaget her

SERAF har tidligere utarbeidet en rapport om tematikken

Oppsummert viser rapporten at det ikke er dokumentert at tilbud om rusmiddeltesting gir reduksjon i dødelige overdoser.

Men tilbud om rusmiddeltesting kan være en arena for dialog om rusmiddelbruk hos rusmiddelbrukere som vanligvis ikke er i kontakt med behandlingsapparatet.

SERAF anbefalte at tilbud om rusmiddeltesting primært bør foregå i offentlig regi, dersom det skal iverksettes, og at det må opparbeides tilstrekkelig teknikker kompetanse, og være midler til vedlikehold etv av det tekniske utstyret som en viktig forutsetning for et kvalitetsmessig holdbart tilbud.

SERAF anbefalte også at slike tilbud bør ledsages av evaluering og forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget om tiltaket, dersom det iverksettes.

 

Publisert 24. feb. 2022 09:55 - Sist endret 24. feb. 2022 09:55