SERAF rapport 3/2019 - Kunnskapsgrunnlag for tilbud om rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere

En kunnskapsoppsummering utført av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Formålet med dette dokumentet er å gi en oppsummering av den eksisterende litteraturen rundt tjenester for testing av rusmidler.

I tillegg setter vi de dokumenterte funnene i sammenheng med bruksmønstre for rusmidler i Norge og identifiserer behov for videre forskning på feltet.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

 

 

Publisert 14. nov. 2019 09:30 - Sist endret 14. nov. 2019 09:30