Vi vil ikke snakke om vår egen alkoholbruk (hvis vi ikke er Nutt)!

Professor David Nutt fra Imperial College i London var nylig i Oslo og snakket om sine undersøkelser om rusmidlers skadevirkninger. Hans provoserende spissformuleringer og overskriftpregede "one-line"-ere til tross oppfatter jeg ham som en meget redelig forsker.

Han understreker at det er mye vi ikke vet. At vi har langt igjen før vi med sikkerhet kan fastslå hvor skadelige rusmidler egentlig er. Men sier han, og det er hans hovedpoeng, vi vet mer enn det som kommer fram i dag. Eller i hvert fall mer enn det vi skulle tro hvis vi så på dagens politikk; en politikk som tillater en stadig økende bruk av alkohol, men slår hardt ned på bruk av ulike illegale stoffer. Og denne hardheten er helt uavhengig av hvor skadelige stoffene er.

Nutt har reist verden rundt med sitt foredrag bl.a. basert på to artikler publisert i The Lancet (Nutt 2007 og 2009). 22. mai var han på SIRUS i Oslo og snakket om det samme. Han var invitert av SERAF til å presentere sine betraktninger. Om lag 60 mennesker møtte opp for å høre på han denne ettermiddagen. I sitt foredrag snakket Nutt mest om alkohol og de store konsekvensene dagens økende alkoholbruk fører med seg i Storbritannia og Europa og mindre minutter om den absurde lovgivningen rundt bruk av illegale stoffer. I debatten som fulgte ble det bare snakket om det siste. Tror dere meg ikke kan dere se både foredrag og debatt på nettet (http://www.youtube.com/watch?v=WLi8hBPqT0I). Det som fenget, det som fikk fokus, det som folk oppfattet som det springende punktet – var narkotikalovgivningen. Nå må vi sannelig liberalisere. Det er da helt urimelig at vi straffer narkotikabruk.

Jeg kunne ikke la være å tenke at her ligger det et paradoks. Hadde ikke folk hørt fra professoren sa? I de fleste land i Europa har det de seneste årene sett et økende alkoholbruk. Dette er ikke trivielt. Den økende bruken av alkohol fører med seg mange problemer. Det europeiske forskningsprosjektet AMPHORA har vist det gjennomsnittlige alkoholforbruket for voksne europeere er om lag 27 gram om dagen, omtrent dobbelt så høyt som i resten av verden. Og milevidt over de 5 gram som hjerte/kar-forskningen sier KAN ha en gunstig effekt. Prosjektet estimerer at omlag 140 000 europeere dør for tidlig hvert år som følge av alkoholbruk. Det er rett og slett slik at det er en bemerkelsesverdig tett sammenheng mellom bruk av alkohol og sykelighet og dødelighet. Så tett at all snakk om helsegevinst av en liten dose alkohol framstår som absurd.

Verdens helseorganisasjon anslår at hvert år skadelig bruk av alkohol fører til 2,5 millioner dødsfall (WHO 2008). På verdensbasis hvert år dør mer enn 300 000 ungdommer i alderen 15 og 29 dør av alkoholrelaterte årsaker hvert år, dette er 9 % av alle dødsfall i denne aldersgruppen. Det har blitt anslått at alkohol lidelse er en av de viktigste årsakene til tapte kvalitetsjusterte leveår i Europa (Wittchen 2011). Dette har enorm økonomisk (Effertz 2011, Gustavsson 2011).

Likevel vil vi ikke slutte. Vi vil ikke minke vårt taxfree-salg – et meningsløst tilfang til vår alkoholbruk, som den nåværende regjeringen sørget for ble større. Vi vil ikke stenge våre utesteder i rimelig tid og hører heller på NHOs næringstilpassede skepsis til forskningen, enn forskere uten bindinger som har vist nytten av stengning ut over all rimelig tvil. Vi vil ha vin i butikk - en enkel måte å for Venstre og FRP å skaffe seg velgere på og en forferdelig måte å utvanne effekten av en av de viktigste måtene vi har regulert alkoholsalget på i Norge gjennom Vinmonopolet. Her er det i hvert fall bred politisk enighet!

En enighet som altså deles med deltagerne i diskusjonen etter David Nutts foredrag. Det er mye mer interessant å snakke om liberalisering av andre rusmidler enn innstramming på alkoholsiden. Her fortsetter på en måte den tverrpolitiske enigheten langt ut i de stoffliberale kretser.

Robin Room sa for noen år siden at en hver effektiv innstramming av alkoholtilgjengeligheten synes å være politisk umulig, mens et hvert politisk mulig tiltak som er mulig synes å være uten effekt. Dette var et hjertesukk fra en som så problemene med rusmidler og ønsket å gjøre noe med dem. Men som hadde sett politisk vilje støte problemer. Nå synes den politiske viljen å være borte. Ikke bare er det umulig, men vi gir opp! Og da kan vi like gjerne prøve å vinne noen lettvinte stemmer på veien!

Og her kan stoffliberale støttespillere bidra. Alle synes de å være enige om at folk må ta sine egne avgjørelser. Folk må få ruse seg i fred. Vi vil ha vekk formynderstaten. Vi kan ta vare på oss sjøl. Vil vi ruse oss så må vi få lov til og ruse oss. Alkohol eller narkotika. Ingen bør blande seg i det. Kom ikke her og vær en festbrems. Kom ikke her med moralisme! Hva jeg gjør i mitt private rom har ingen noe med! Drømmen om den problemfrie rus lever i beste velgående!

Så kan vi andre bare sitte tilbake å lure på hvor det ble av forebygging. Lure på hvorfor tallene vi kjenner til ikke føre til noe. Undres over hvor det ble av vårt ansvar for den andre. Hvor det ble av det å se de sårbare. Var det ikke noe som het folkehelseperspektivet? Vi som sitter på behandlingssiden kan undre oss om det bare var vi som hørte mesteparten av David Nutts foredrag. Jeg er usikker på om vi velger rett fokus når vi velger å sette inn støtet for liberalisering på narkotikaområdet.

Av Jørgen G. Bamness, Professor, SERAF

Referanser

  • Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 2007; 369: 1047-53.
  • Nutt D,  King LA,  Phillips LD (on behalf of the Independent Scientific Committee on Drugs). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010; 376: 1558-65.
  • WHO. The global burden of disease: 2004 update. WHO, editor. Geneva: WHO; 2008.
  • Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jonsson B, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. [Research Support, Non-U.S. Gov't Review].  2011; 21: 655-79.
  • Effertz T, Mann K. The Burden and Cost of Disorders of the Brain in Europe with the Inclusion of Harmful Alcohol Use and Nicotine Addiction. Eur Neuropsychopharmacol 2012; in press.
  • Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F, Allgulander C, Alonso J, Beghi E, et al. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. [Research Support, Non-U.S. Gov't].  2011; 21: 718-79.
Publisert 31. mai 2013 15:19 - Sist endret 9. aug. 2019 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere