English version of this page

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon driver forskning og undervisning innen blant annet mage-/tarmlidelser, urologi, hudsykdommer og inflammatoriske lidelser.

Klinikkens pasientbehandling er høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk, og foregår på lokalisasjonene Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.

Klinikken har landsfunksjoner på transplantasjonsvirksomhet av bukorganer. Klinikken har også et eget forskningsinstitutt for indremedisinsk forskning.

Forskergrupper ved KIT

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sogsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo