Forskergrupper ved Nevroklinikken (NVR)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for kompleks epilepsi

Avdeling for nevrohabilitering

Nevrokirurgisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 4. okt. 2017 14:51 - Sist endret 17. feb. 2021 15:15