English version of this page

Boccara-gruppen

Boccara-gruppens oppdrag er å gjennomføre innovative forskningsprosjekter på tvers av utviklingsnevrobiologi, systemnevrovitenskap og søvnforskning

 Bilde av de fem medlemmene av Boccara-gruppen

Boccara gruppen. V-H: Solomiia Korchynska, Eis Annavini, Charlotte Boccara, Ela Babursah and Lina Okinina. Foto: Oda Hveem

Forskningsfokus

Søvn er avgjørende for sunn kognitiv utvikling. Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i kronisk søvnmangel blant barn som tilsvarer det som nå er en folkehelseepidemi. Til tross for den betydelige samfunnsmessige innvirkningen av søvnmangel på kognitive nevroutviklingsforstyrrelser, vet vi fortsatt svært lite om de nevrale mekanismene som fremmer kognitiv utvikling under søvn.

Boccaras laboratorieoppdrag er å adressere dette avgjørende gapet i kunnskapen vår med innovative forskningsprosjekter i krysset mellom utviklingsnevrobiologi, systemnevrovitenskap og søvnforskning. I tillegg bruker vi beregningsmetoder for å analysere hvordan representasjoner er kodet og oppdatert både i den voksne og den utviklende hjernen.

Prosjekter

  • Søvnens rolle i kognitiv utvikling
  • Dechiffrering av nevral koding i den voksne hjernen

Les mer

Publisert 13. mai 2022 15:19 - Sist endret 3. okt. 2022 10:19