English version of this page

Mange Jebsen-sentre ved MED

Med tildelingen av senter for B-cellekreft er fakultetet nå vertskap for seks aktive K.G. Jebsen-sentre.

Frode Vartdal

Dekan Frode Vartdal. Foto: Øystein Horgmo

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir store summer til medisinsk forskning. De ønsker å muliggjøre prosjekter som ellers ikke ville latt seg gjennomføre, og gir penger til få, men store, prosjekter.

Seks aktive sentre

– Vårt fakultet er så heldige å ha hele seks aktive K.G. Jebsen-sentre, sier dekan Frode Vardal.  – Det skal mye til å få en slik senterbevilgning, så det at det vi har seks stykker er vi veldig stolte av. Disse forskergruppene er helt i fronten på sine forskningsfelt, fortsetter han.

Faglig bredde

Alle fakultetets seks Jebsen-sentre er plassert ved Institutt for klinisk medisin. Sentrene forsker innen fagområdene immunologi, psykiatri og kardiologi. De fordyper seg i sentrale sykdommer som kreft, hjertesykdommer, psykoselidelser og cøliaki, og har fokus både på grunnforskning og behandling. Et av sentrene driver vaksineutvikling.

– Den faglige bredden er et resultat av fakultetets satsning innen mange felt, forteller Vartdal. – Man kan ikke være best i alt, men med bred satsing kan man få fremragende resultater på flere felt. Vi er derfor stolte over bredden Jebsen-sentrene våre representerer, sier han.

– Vi er naturlig nok veldig glade for Jebsenstiftelsens bidrag til fakultetets forskning. Deres omfattende satsning på forskning gir resultater som vil komme mange til gode, sier Vartdal.

Fakultetets seks aktive sentre

K.G. Jebsen- senter for psykoseforskning, ledet av Ole A. Andreassen

Senteret har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Forskerne kartlegger genetiske og miljømessige årsaksforhold til psykoselidelse, og ser på hvordan sykdommene utvikler seg over tid.

K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner, ledet av Bjarne Bogen

Senteret vil å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus. Senteret ønsker og å bidra til rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pandemiske situasjoner.

K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft, ledet av Johanna Olweus

Immunterapisenteret utvikler nye behandlingsstrategier mot kreft. De baserer seg på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse, og jobber frem nye immunterapeutiske strategier.

K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning, ledet av Ludvig M. Sollid

Senteret driver translasjonsforskning for å utnytte grunnleggende forståelse av sykdomsmekanismen. Målet er å bedre diagnostikk og behandling for cøliaki.

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning, ledet av Ivar Sjaastad

Senteret forsker på mekanismer for hjertesvikt. Det har som mål å identifisere sentrale sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon.

K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft, ledet av Ludvig A. Munthe

Fakultetets nyeste senter har som mål å fremskaffe ny kunnskap om B-cellekreft og overføre den fra laboratoriet til klinikken.

Lederne for fakultetets Jebsensentre. Fra venstre: Ole A. Andreassen, Bjarne Bogen, Johanna Olweus, Ludvig M. Sollid, Ivar Sjaastad, Ludvig A. Munthe

Avsluttede sentre

– Vi fikk og noen av de første Jebsen-sentrene, som nå er ferdige med sine senterperioder, avslutter Vartdal.

De tre K.G. Jebsen-sentre som er avsluttet er Senter for brystkreftforskning, Senter for betennelsesforskning og et tidligere Senter for hjerteforskning.

Les mer:

 

Av Elin Lunde
Publisert 19. mars 2018 13:33 - Sist endret 3. apr. 2020 17:48