English version of this page

Ivar Gladhaug ny dekan ved MED

Fakultetsstyret har valgt Ivar Gladhaug som dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019–2022.

Det nye dekanatet ved Medisinsk fakultet

Fra v.: Eivind Engebretsen, Elin Olaug Rosvold, Ivar Gladhaug, Hilde Nebb, Jens Petter Berg. Foto: Øystein Horgmo

Etter at det bare var kommet inn ett forslag på kandidat til dekanvalget etter en ukes utvidet frist, valgte fakultetsstyrets valgte medlemmer i ettermiddag Ivar Gladhaug til dekan i tråd med valgreglementet § 26, pkt 2.

Fakultetet vil dermed bli ledet av dette teamet de neste fire årene:

  • Dekan: Ivar Gladhaug, professor i kirurgi, Institutt for klinisk medisin
  • Prodekan for forskning: Jens Petter Berg, professor i klinisk biokjemi, Institutt for klinisk medisin
  • Prodekan for medisinstudiet: Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn
  • Visedekan for internasjonalisering og innovasjon: Hilde Nebb, professor i ernæringsbiologi, Institutt for medisinske basalfag
  • Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer (halv stilling): Eivind Engebretsen, professor i medisinsk vitenskapsteori, Institutt for helse og samfunn
Publisert 25. sep. 2018 16:24 - Sist endret 4. jan. 2019 10:46