English version of this page

FRIPRO Toppforsk til tre medisinprosjekter

Karl-Johan Malmberg, Hua Hu og Tor Erik Rusten leder de utvalgte prosjektene. Malmberg og UiO fikk storfint besøk i forskergruppens lokaler i anledning tildelingen.

Iselin Nybør betrakter forsker i laboratoriet

Professor Kalle Malmberg viser statsråden, forskningsrådet, rektor og dekan med flere rundt i forskningsmiljøets lokaler. Foto: Rosseland, UiO

I anledning offentliggjøringen av FRIPRO Toppforsk-miljøene, mottok professor Kalle Malmberg besøk av den nye statsråden for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø.

Malmbergs forskningsmiljø holder til i Forskningsbygget på Radiumhospitalet. Som så mye av fakultetets forskning, er Malmbergs prosjekt også tett integrert med Oslo universitetssykehus.

– Den absolutte målsetningen og drivkraften bak forskningen er å komme pasientene til del, understreket professor Malmberg, og viste ivrig frem sine dyktige prosjektdeltakere og noe av det de forsker på. Forskningen i Malmbergs prosjekt har potensiale til å kunne føre til helt nye former for kreftbehandling i fremtiden. 

Et landslag av toppforskere

Direktør for Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, forklarte at Forskningsrådet med FRIPRO Toppforsk løfter forskning som er helt i verdenstoppen. Satsningen blir også kalt "fellesløftet". I tillegg til at fagjuryer velger ut prosjektene som får midler, gjøres strategiske vurderinger ved institusjonene som også er med å finansiere miljøene. – Sammmen skaper vi et landslag av forskere som kan være gode for Norge, forklarte han. UiO fikk tildelt totalt 9 av 24 prosjekter nasjonalt.

Høy kvalitet på fakultetets forskning

Forskningsdekan Hilde Nebb er mektig stolt over fakultetets dyktige forskere. – Det var mange gode søknader fra fakultetet i år. 17 forskere kastet seg ut i konkurransen, og ti av disse fikk svært gode evalueringer. De var dermed helt i toppsjiktet. Det er leit at ikke enda flere kan få tildelt midler når det er så mange sterke forskningsmiljøer her på fakultetet, sier Nebb. Hun forklarer at det er Forskningsrådet som har ansvaret for utlysningen, og som står for den faglige evalueringen av søknadene via sine internasjonalt sammensatte fagpaneler i et spleiselag med forskningsinstitusjonene. 

– Ut over Forskingsrådets vurderingskriterier har fakultetet spesielt lagt vekt på UiOs og egne strategiske føringer. Prosjektets potensial for å bygge opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø over tid er viktig, og samtidig bidra til gode samarbeidsrelasjoner med forskningsmiljøer lokalt, regionalt og tverrfakultært, forklarer Nebb.

Denne gangen hadde vi muligheten til å støtte opp etablerte, til dels unge, forskere som har fremtiden foran seg og som burde ha gode muligheter til å være internasjonalt konkurransedyktige og som kan oppnå ERC-bevilgninger i løpet av få år fra EU, sier Hilde Nebb.

En positiv utvikling

Nebb ser en positiv utvikling med spesielt mange gode toppforskningsmiljøer ved fakultetet. Et av våre fortrinn er at våre forskningsmiljøer er tett integrert med forskningen i universitetssykehusene våre, og da spesielt OUS. Dette sammen med andre nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner samt rekruttering/mobilitet av unge forskere skaper banebrytende forskning, gir nettverk og konkurransekraft. Dette gjør at vi nå også stiller sterkere i konkurransen om midler nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektene som fikk støtte ved MED

Martinotti cells: From subcellular properties to behavior 

Prosjektleder: Hua Hu, Institutt for medisinske basalfag

Prosjektet skal se på hvordan komplekse hjernefunksjoner oppstår fra aktivitet i nerveceller – de grunnleggende «elementene/komponentene» i hjernen.  De skal studere en spesiell type hjerneceller i hjernebarken, Martinotti celler, for å se hvilken rolle disse spiller for synssansen. 

Deciphering Tumor – Host Biology 

Prosjektleder: Tor Erik Rusten, Institutt for klinisk medisin

Prosjektet skal studere kreftsvulster. De skal bruke bananfluer som modellsystem. Forskerne skal se nærmere på to ting:

  1. De skal se på hvordan miljøet rundt kreftsvulsten påvirker veksten til svulsten.
  2. De skal også prøve å finne ut hvordan kreftsvulster forårsaker cachexia. 

Cachexia er en utmattelse av kroppen hvor pasientene mister store mengder fettvev og muskler. Det antas at rundt 30 prosent av kreftpasienter dør pga. kreft forårsaket cachexia.    

Programming natural killer cell function through organelle communication

Prosjektleder: Karl-Johan (Kalle) Malmberg, Institutt for klinisk medisin

Naturlige dreperceller (NK-celler, natural killer cells) er celler i vårt medfødte immunsystem som kan effektivt drepe virusinfiserte celler og kreftceller. Karl-Johan Malmberg og hans prosjektgruppe tar i dette prosjektet mål av seg å forstå mekanismene bak NK-cellers evne til å drepe sine målceller. Forskerne vil så bruke denne kunnskapen til å utvikle nye strategier for kreftbehandling gjennom immunterapi.  

Se bildene fra statsrådsbesøket her:

fripro-toppforsk
 
 
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 31. jan. 2018 13:02 - Sist endret 27. feb. 2020 15:23