God uttelling på EU-søknader

Våre forskere har denne sommeren fått innvilget fem nye forsknings- og innovasjonsprosjekter og fire Marie Skłodowska Curie-nettverk.

EU-flagget

Denne måneden ble flere tildelinger fra Horisont 2020 kunngjort. Fakultetets forskere fikk hele to koordinatorprosjekter og tre partnerprosjekter. Det er første gang forsknings- og innovasjonsprosjekter (Research and Innovation projects, RIA) skal koordineres av forskere ved vårt fakultet.

I tillegg fikk vi innvilget fire Marie S. Curie Innovative Training Networks rett før sommeren. Ett av disse nettverkene skal koordineres fra IMB, i de andre tre er våre forskere partnere.

Vi gratulerer de dyktige mottakerne.

Forsknings- og innovasjonsprosjekter

Hjertesykdom og mentale lidelser

Ole Andreassen (NORMENT, Klinmed) får 6 millioner euro til prosjektet "CoMorMent". De skal se på sammenhengen mellom mentale lidelser og hjertesykdom.

Pasienter med alvorlig mental lidelse utvikler ofte hjertesykdom i tillegg.

Vi vet at individuelle variasjoner påvirker hvilke gener som er i bruk i hjernen, og noen av disse kan øke risikoen for mental sykdom. Nylig ble det vist at de genetiske forskjellene også påvirker livsstil og adferd. De kan ha innvirkning på trening, røyking og kosthold, og dermed også på hjertehelsa.

CoMorMent-forskerne skal se på hvilke mekanismer som ligger bak.

Andreassen er koordinator for dette prosjektet, som skal uføres i samarbeid med 7 partnerinstitusjoner.

Brystkreft

Vessela Kristensen (Klinmed) får sammen med Arnoldo Frigessi (IMB) 6 millioner euro til prosjektet "RESCUER". De skal forske på brystkreft.

Den kreftformen som tar livet av flest kvinner på verdensbasis er brystkreft. Men det er stor forskjell på forskjellige brystkreftsykdommer. Tross oppdelingen i forskjellige brystkrefttyper er det likevel noen pasienter som ikke drar nytte av behandling.

RESCUER-prosjektet skal se på mekanismer bak behandlingsresistens og vurdere hvordan behandlingen påvirkes av pasientspesifikke forhold. Dette vil kreve nyutvikling på metodefronten.

Kristensen koordinerer prosjektet, der 15 partnerinstitusjoner deltar. En av partnerne er OUS, så prosjektet inkluderer også OUS-forskere med tilknytning til UiO.

Miljøfaktorer og livsstilssykdommer

Stine Ulven (IMB) får 500 000 euro til sin del av prosjektet "Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic Non-communicable diseases".

Prosjektets forskere skal studere sammenhengen mellom miljøfaktorer og utvalgte sykdommer. De vil se på hjerte-kar-sykdommer og på sykdommer som overvekt, type 2-diabetes, hjertesykdom og aterosklerose.

Ulven er partner i prosjektet.

Kreft i hals og hode

Arnoldo Frigessi (IMB) får 300 000 euro til prosjektet "Monitoring Big Data Models and Intelligent tools for Quality of Life monitoring and participatory empowerment of head and neck cancer survivors".

Kreft i hals og hode kan være svært belastende, og forskerne i dette prosjektet skal bruke big data til å studere livskvalitet hos overlevere. De vil se på de enkelte pasientenes livskvalitet, og målet er å kunne skreddersy oppfølgingsopplegg.

Frigessi er partner i prosjektet.

Influensavaksine

Bjarne Bogen og Gunnveig Grødeland (Klinmed) får 300 000 euro til sin del av prosjektet INCENTIVE.

“Indo-European Consortium for Next Generation Influenza Vaccine Innovation (INCENTIVE)" er et samarbeid mellom indiske, europeiske og amerikanske forskergrupper. De skal studere hvorfor noen responderer dårlig på influensavaksine, og de vil utvikle en ny generasjon vaksiner.

Bogen og Grødeland er partnere i prosjektet.

Marie S. Curie forskerutdanningsnettverk

Marie S. Curie Innovative Training Networks er ikke rene forskningsprosjekter, men EU-finansierte nettverk hvor man lærer opp og utveksler ph.d.-kandidater mellom landene. Totalt for disse prosjektene har vi fått EU-midler til åtte stipendiater i tre år.

Nevrologiske lidelser

Hesso Farhan koordinerer prosjektet "SAND – Secretion, Autophagy and their role in Neurodegeneration". 

Sykdommer der hjernecellene ødelegges blir vanligere og vanligere jo eldre befolkningen blir. I de fleste av disse sykdommene er det en ubalanse mellom syntese, sortering og degradering av proteiner. Nettverket Farhan koordinerer skal trene en ny generasjon forskere i de fundamentale intracellulære prosessene som styrer nivået av proteiner i cellene.

Kreftutvikling

Hesso Farhan er partner i prosjektet "SECRET – Exploitation of the SECRETory pathway for cancer therapy to address European research".

Det er mange ting som endrer seg hos kreftceller når de utvikler seg og blir mer aggressive. En av driverne i denne utviklingen er økt utskillelse fra cellene. Prosjektets forskere skal se på den gjensidige påvirkningen mellom kreftcellenes utvikling og cellulære mekanismer for sekresjon.

Cellebiologi: Transport over membraner

Hartmut Luecke fra NCMM er partner i prosjektet "PROTON – Proton transport and proton-coupled transport".

Vi behandler mange sykdommer med medisiner, men hvordan virker de på molekylært nivå? Hvordan påvirkes cellene? Her trenger vi mer kunnskap. En ting av interesse er hvordan celler benytter hydrogenioner (protoner) for å transportere ting over membraner. Her er det mye upløyd mark, og det er her prosjektets forskere skal gjøre en innsats.

Immunologi

Tom Eirik Mollnes er partner "CORVOS – COmplement Regulation and Variations in Opportunistic infectionS".

Noen patogener utnytter at noen personer har svekket immunforsvar. De forårsaker det vi kaller opportunistiske infeksjoner, som kan være vanskelige å behandle. Da er immunsystemet avhengig av en serie proteiner kalt komplementsystemet. Prosjektets forskere skal tette huller i kunnskapen om hvordan komplementsystemet stopper slike opportunistiske infeksjoner. De skal også se på hvordan komplementsystemet kan brukes i behandling.

Vil du søke?

Har du et prosjekt som passer i et EU-samarbeid? Eller går du med en EU-søknad i magen? Fakultetets forskere når godt opp i konkurransen, og vi anbefaler flere å søke midler fra EU. Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) kan hjelpe deg.

Har du søkt og fått nei? Ikke gi opp! Flere av forskerne i denne saken har søkt flere ganger før, forbedret søknadene sine og så fått midler nå.

Les mer:

Av Elin Lunde
Publisert 27. aug. 2019 10:36 - Sist endret 8. feb. 2021 13:13