Kong Olav Vs kreftforskningspris til medisinforskere ved UiO

Professor Anne Simonsen fikk prisen for sin grunnforskning innen autofagi. Professor Bjørn Naume mottok prisen Norsk brystkreftgruppe fikk for sitt arbeid mot brystkreft.

Anne Simopnsen med prisen.

Professor Anne Simonsen stolt mottaker av kreftforskningsprisen 2019. Et viktig bidrag til hennes grunnforskning på en selv-nedbrytende prosess i cellen som beskytter mot kreft.

Foto: Silje Kile Rosseland, UiO

– Gratulerer så mye til årets to vinnere, professor Anne Simonsen og Norsk brystkreftgruppe (NBCG), sier dekan Ivar P. Gladhaug. Begge vinnerne får en million kroner hver. Prodekan for forskning, Jens Petter Berg, er enig med Simonsen i hennes takknemlighet for Kreftforeningens støtte til viktig grunnforskning. – Fakultetet setter pris på støtten som gjør en stor forskjell for viktig forskning, sier Berg. H.M. Kong Harald delte ut prisene på vegne av Kreftforeningen. Det er første gang Kong Olav Vs kreftforskningspris deles ut til to separate vinnere.

Beskyttelse mot kreft i cellene

Anne Simonsen er professor ved Institutt for medisinske basalfag og en internasjonalt anerkjent forsker. Hun har spesialisert seg innen cellebiologi på hvordan kreft oppstår. Autofagi – en selv-nedbrytende prosess i cellen som er med på å beskytte oss mot kreft. Simonsen har blant annet gjort oppdagelser innenfor hvordan autofagi reguleres og dens rolle inn mot livslengde og kreftutvikling. Simonsen takket varmt for at Kreftforeningen velger å støtte viktig, men usikker grunnforsking. Hun håper å gjøre ytterligere gjennombrudd innen kreftforskning i fremtiden.

Nasjonal forskergruppe mot brystkreft

Norsk brystkreftgruppe (NBCG) har i over tretti år produsert nasjonale retningslinjer for brystkreftbehandling gjennom et samarbeid mellom kirurger, patologer, radiologer og onkologer. Gruppen har vært involvert i flere nasjonale og internasjonale kliniske studier og har vært med på å bedre overlevelsen hos brystkreftpasienter gjennom stadig forbedrede behandlingsmetoder. Bjørn Naume, leder for NBCG og professor II ved Institutt for klinisk medisin tok imot prisen på vegne av gruppen sammen med universitetslektor Ellen Schlichting, professor emeritus Erik Wist og Turid Aas (Haukeland universitetssykehus). Det er også første gang et helt fagmiljø mottar Kong Olav Vs kreftforskningspris.

Kreftforskningsprisen

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker. Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning.

– Dette er en pris som skal hedre innsatsen til en fremragende forsker eller forskermiljø. Den skal også stimulere til videre innsats. Det er grunn til å ha håp for fremtida. Jeg gleder meg til alle oppdagelsene som ligger foran oss, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen under utdelingen.

 
kreftforskningsprisen
Av Silje Kile Rosseland
Publisert 10. apr. 2019 16:05 - Sist endret 12. apr. 2019 08:37