Medisin fikk Senter for fremragende utdanning

- Dette er den beste nyheten i år! Vi trenger et paradigmeskifte i undervisning av helsefag og medisin for å nå FNs bærekraftsmål og nå er vi på vei dit, sier Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterutdanningene.

Studenter og symboler for bærekraft

Hurra! Studentgruppen og fakultetsledelsen ved Medisinsk fakultet jubler for tildelingen av et Senter for fremragende utdanning ved fakultetet. Foto: Hanne Bjerknes/UIO

Det medisinske fakultet fikk nyheten om at søknaden om et Senter for fremragende utdanning (SFU) er innvilget torsdag 12. desember. SFUet heter Sustainability in Health Education, forkortet SHE, og skal gi helsefag og medisinstudenter verktøyene til å ta bærekraftige beslutninger i arbeidshverdagen. Les søknaden og mer om SHE her. 

Det er utrolig gøy at vi er det første medisinske fakultet i Norge som har fått et Senter for fremragende utdanning. Det viser at et fremtidsrettet viktig tema og involvering av studenter er viktige suksesskriterier for moderne utdanning, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet.

Involvering og engasjement blant studenter og andre involverte var også en av hovedbegrunnelsene til fagpanelet som vurderte søknadene.

Studentene er endringsagenter

Tiril Seppola Reed er student ved Master of Health Economics, Policy and Management og har jobbet med søknaden.

Dette er veldig stas. Jeg har hele tiden hatt tro på prosjektet, og har ikke tatt noe for gitt. Jeg visste fra starten at det var en god, ambisiøs og fremtidsrettet idé. Og det er det vi skal være, sier Seppola Reed.

- Vi så i arbeidsgruppe med studenter fra alle studieprogrammene at de er veldig positive og har gode ideer. Det er mange studentforeninger på fakultetet og det er et sterkt engasjement blant studentene. Dette prosjektet bygger opp om et engasjement som finnes og har stort potensiale, sier Seppola Reed.

Lokale valg med globale konsekvenser

En aldrende befolkning, migrasjon og antibiotika-resistens er bare noen få av de utfordringene FNs 17 bærekraftsmål skal hjelpe oss å løse. Med dette SFUet skal vi se hvordan helsefagarbeidere og medisinere kan støtte dette, sier Eivind Engebretsen, og fortsetter:  

Kunnskapsbasert undervisning og medisin har vært bærende prinsipper for oss i mange år, men nå kommer vi i situasjoner der behandling lokalt ikke er bærekraftig globalt. Vi trenger derfor å legge til en vurdering av bærekraft i vår kunnskapsbaserte utdanning og praksis. Da kan vi ta de beste valgene for pasientene vi møter til daglig og samtidig for verdens befolkning. Da må vi videreutvikle det helhetlige og globale perspektivet i alt vi gjør, sier Engebretsen.

Kvalitet for studentene

Sentre for fremragende utdanning (SFU) skal stimulere fremragende kvalitet i høyere utdanning.  

Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet må også ha gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass flere sentre for fremragende utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra DIKU.

Om SHE og vårt arbeid for fremragende utdanning 

SHE skal utvikle og implementere utdanning og kurs som ruster studentene til å bli globalt bevisste helsearbeidere – enten som klinikere eller innenfor administrasjon og forvaltning. Vi kjenner dilemmaene når vi må overveie den enkeltes behov for behandling mot andres i sykehuset.

Utdanningen som utvikles i SHE vil gi studentene verktøy til å inkludere bærekraft i valgene de tar i yrkesutførelsen. Studentene får reflektere over sin rolle og ansvar på et individuelt, samfunnsmessig og globalt nivå. Dette gir evne til kritisk vurdering av behov, kunne forutse utfordrende scenarier og slik ta globalt bærekraftige valg i hverdagen. 

Dilemmaene er vanskelige og ambisjonen er høy. I søknadsprosessen for senteret har vi imidlertid opplevd at de som står i sentrum – studentene - imøteser bærekraftig helseundervisning med entusiasme og et stort alvor. De ser dette som helt selvfølgelig. De er endringsagentene som kan virkeliggjøre paradigmeskiftet som må til.

Publisert 12. des. 2019 11:42 - Sist endret 14. des. 2019 11:46