Er du svimmel etter hodeskade? Da kan du ha fått krystallsyke

Studentinnlegg: Krystallsyke kan oppleves svært skremmende og kan gi mye ubehag. Heldigvis er det en ufarlig sykdom som de fleste blir helt friske av.

Uklart bilde av trær

Selv om krystallsyke er en ufarlig sykdom, kan den være svært plagsom. Foto: Pixabay

Svimmelhet er en av de vanligste følgene etter hodeskade og kan føre til mye ubehag, nedsatt livskvalitet, sykemeldinger og i noen tilfeller plager over flere år. Krystallsyke er i mange studier vist å være en hyppig årsak til denne svimmelheten. 

En svært vanlig komplikasjon

Vår nye forskningsstudie viser at så mange som 1 av 5 får krystallsyke etter minimal til moderat hodeskade. Dette er klart forhøyet i forhold til risiko for krystallsyke i den generelle befolkningen.

Fakta om krystallsyke:

  • Krystallsyke heter på fagspråket benign paroksysmal posisjonsvertigo og forkortes BPPV. Sykdommen er så utbredt at den har blitt kalt den nye folkesykdommen. Det er en sykdom i det indre øret som gir svimmelhet og eventuelt ledsagende kvalme. Dette forårsakes av øresteiner (krystaller), såkalte otolitter som har kommet på avveie i det indre øret.
  • Krystallsyke oppstår ofte spontant, men risikoen øker etter hodeskade. Man tror at hodeskaden kan føre til at øresteinene løsner fra sin opprinnelige plass der de ligger i en geléaktig masse i øresteinsorganene utriculus og sacculus. De løse øresteinene kan så bevege seg til et område i det indre øret der det normalt ikke er øresteiner, kalt bueganger. Øresteinene vil forstyrre væskestrømmen i buegangen(e) de faller inn i, og aktivere nerveimpulser som går til hjernen. Dette gjør at hjernen får feilaktig informasjon om hodets bevegelser, og det oppfattes som svimmelhet.
  • Svimmelheten forårsakes typisk av hodebevegelser og stillingsendringer, som for eksempel av å bevege hodet opp/ned, legge seg ned på ryggen og snu seg til sidene i sengen. Dette gir svimmelhetsanfall av noen sekunders varighet.
Illustrasjon av det indre øret
Illustrasjon av det indre øret. Øresteinene ligger normalt i øresteinsorganene utriculus og sacculus. Ved krystallsyke har øresteinene kommet på avveie inn i en eller flere bueganger. Dette gir svimmelhet og eventuelt ledsagende kvalme. Ill.: Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer / Jeanette Engqvist - Illumedic.

Risiko for krystallsyke øker med omfanget av hodeskaden

Vi undersøkte pasienter med nylig hodeskade for krystallsyke, uavhengig om de opplevde svimmelhet eller ikke. I vår forskning ble alle hodeskadepasientene fulgt opp i 3 måneder etter skaden, og vi fant at totalt 21 prosent utviklet krystallsyke.

Forskningen viser at risikoen for å utvikle krystallsyke øker med alvorlighetsgraden av skaden.

Tre-måneders forekomst av krystallsyke generelt i befolkningen er omtrent 0.5-2 prosent. Forskningen vår viser at risiko for krystallsyke etter hodeskade varierer fra 12-40 prosent, der den minst alvorlige hodeskade-gruppen med verken bevissthetstap eller hukommelsestap hadde en risiko på 12 prosent, mens en med moderat alvorlighetsgrad hadde så høy risiko som 40 prosent. I denne studien var det ikke mulig å undersøke pasienter med alvorlige hodeskader, men det er rimelig å anta at også disse har høy risiko for å utvikle krystallsyke.

Det er viktig for både pasient og helsepersonell å være klar over den økte risikoen, slik at en som er svimmel etter hodeskade raskt blir undersøkt for krystallsyke og behandlet om nødvendig.

Risiko er størst kort tid etter skaden

Vi er så vidt vi vet de første internasjonalt som har forsket på risiko-tid-aspektet ved utvikling av krystallsyke etter hodeskade. Vi fant at en krystallsyke som oppstår innen 14 dager mest sannsynlig skyldes hodeskaden. De fleste tilfellene oppstår de første dagene etter skaden, men risikoen ser ut til å være økt de første 2 ukene.

Alle kan få krystallsyke etter hodeskade

Krystallsyke som oppstår av seg selv uten forutgående hodeskade er vanligst hos kvinner og personer over 50 år. Ved hodeskade derimot, er det ingen forskjell i risiko basert på alder og kjønn.

De fleste blir helt friske av krystallsyke

Det er viktig å vite at krystallsyke er en sykdom de fleste blir helt friske av. Flere fysioterapeuter og leger, spesielt øre-nese-hals leger, har spesialisert seg i å undersøke og behandle krystallsyke. Man blir ofte helt frisk etter en eller få behandlinger. Krystallsyken kan komme tilbake, men da er det ofte enkle hjemmeøvelser man kan gjøre for å bli kvitt svimmelheten.

Svimle hodeskadepasienter bør undersøkes rutinemessig

Med tanke på den høye risikoen for krystallsyke etter hodeskade bør dette alltid undersøkes hos en som opplever svimmelhet etter hodeskade, også selv om det var små krefter involvert. Både i privat praksis og på sykehus bør rutiner iverksettes med informasjon, undersøkelse og behandling av krystallsyke etter hodeskade. Sykdommen kan enkelt undersøkes ved å gjøre Dix-Hallpike- og supine roll manøver.

Å diagnostisere krystallsyke raskt er selvfølgelig viktig for pasientenes livskvalitet, men også av økonomiske årsaker grunnet mange sykemeldinger.

Om studien

Forskningen er gjort i samarbeid mellom Øre-nese-hals avdelingen på Rikshospitalet og Haukeland, samt Nevrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus og Oslo skadelegevakt, og er støttet av Universitetet i Oslo.
 
Pasientene var alle over 18 år og kom fra Nevrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus og Oslo skadelegevakt. Pasientene ble undersøkt for krystallsyke (BPPV) uavhengig om de var svimle, og de ble undersøkt så fort det praktisk og medisinsk lot seg gjøre.

 

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: hodeskade, krystallsyke, balanse Av Helene Andersson
Publisert 22. mars 2022 09:43 - Sist endret 29. mars 2022 11:09
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her