Fra studier til oppstart av biotek-selskap

Nå flytter to ph.d.-studenter inn i ShareLab i Forskningsparken. Her vil de gjennomføre avklarende forsøk med mål om selskapsetablering og bedre løsninger for pasientene.

Bildet kan inneholde: vann, forskning, vitenskap.

Simone Mester, Torleif Tollefsrud Gjølberg og Esben A. Nilssen på ShareLab. Foto: Marius Ødegård

Jeg ønsker å være med å omsette forskningsresultater til det beste for pasienten. Sharelab tilbyr laboratorier som vil gjøre arbeidet enklere. Målet er selskapsetablering i løpet av perioden, sier Torleif Tollefsrud Gjølberg.

Han og Simone Mester er begge ph.d.-studenter i Laboratoriet for adaptive immunitet og homeostase ved Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo som ledes av Jan Terje Andersen, professor i biomedisinsk innovasjon ved Klinikk for laboratoriemedisin.  

Muligheten ble trigget da Mester vant et seks måneders opphold i ShareLab for beste presentasjon når SPARK Norway «pitch challenge» ble avholdt under åpning av laben i 2018.

Vi har brukt tiden godt. Nå er vi ivrige etter å komme i gang på ShareLab, et skritt nærmere selskapsetablering. I tillegg til avgjørende infrastruktur ser vi frem til å være omgitt av ekspertise og sparringspartnere på daglig basis, sier Mester.

Forskning skal nå pasientene

Hverken Mester eller Tollefsrud Gjølberg er fremmede for innovasjonsprosesser. Tollefsrud Gjølberg startet Medtech-selskap Smartlab Solutions AB under mastergraden. Siktemålet med selskapet var å utvikle et produkt for å avdekke en type antibiotikaresistens før antibiotika blir gitt.

- Jeg drives av å ta kunnskap i bruk for å løse reelle helse-relaterte problemer. Laboratoriet til Andersen har gitt meg muligheter. Her drives forskning med klar innovasjonshøyde og ambisjon om å omsette forskningen til bedre tjenester og biomedisinske produkter. Nå ser jeg frem til å være en del av det voksende næringslivet i Oslo med fokus på livsvitenskap, sier Tollefsrud Gjølberg.

 

Simone Mester har også god erfaring med forskningsdrevet innovasjon fra både mastergraden og nå gjennom ph.d.-tiden. Hun har blant annet ledet et SPARK Norway-innovasjonsprosjekt som del av UiOs livsvitenskapssatsing. Programmet har som mål å legge til rette for at forskere skal kunne ta ut potensialet i sin grunnforskning på vei mot kommersialisering. Mesters prosjekt har fokus på utvikling av ny treffsikker kreftmedisin.

Myk overgang fra akademia

De ambisiøse forskerne har det siste året fulgt Jan Terje Andersen i dialog med teknologioverføringsselskapet Inven2, og i forhandlinger med industripartnere. Laboratoriet har utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper. Det har gitt studentene en kulturforståelse og verdifull innsikt i hvordan man går frem.

Forskningsgruppen har nå inngått en avtale med ShareLab, for å legge til rette for en mykere overgang fra akademia til næringsliv.

Som veileder ønsker jeg å legge til rette for at studentene skal kunne utøve sin forskning samtidig som de har et øye for hvordan resultatene kan omsettes til ny teknologi eller produkt, sier Andersen.

Dette er første gangen en slik avtale er inngått med en akademisk partner før selskapsetablering.

Sharelab er et naturlig første steg for oss. Vi har inngått en avtale som gjør at vi kan gjennomføre avgjørende forsøk under betingelser som kreves for dokumentasjon i den fasen vi nå er i. Jeg håper at den veien vi nå går opp kan senke listen, og bane vei for en mykere overgang for flere, sier Andersen.

Universitet og sykehuset samarbeider om nyvinning

UiO og OUS samarbeider for å tilrettelegge for forskningsbasert innovasjon med mål om bedre behandling, utvikling av nye tjenester og medisiner samt forbedret klinisk praksis. Laboratoriet til Andersen har en fot i begge leire, og han ser det som en stor fordel at organisasjonene har et felles teknologioverføringsselskap.

Det nye samarbeidet er et godt eksempel på hva vi jobber med å få til med innovasjon på universitetet, sier Hilde  Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering på Det medisinske fakultet, UiO.

- Det er essensielt at det legges til rette for at forskere får muligheten til å samarbeide med næringsliv  og innovasjonsøkosystemet rundt oss som inkubatoren, ShareLab, slik at de kan ta forskningen videre gjennom egne selskaper eller i tett samarbeid med aktørene, Nebb. 

Direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved OUS, Erlend B. Smeland, er også positiv til samarbeidet.  

- Dette er et veldig spennende initiativ fra et miljø som har stor nyskapingskraft og imponerende gjennomføringsevne når det gjelder forskningsdrevet innovasjon og næringslivssamarbeid. Et økt næringslivssamarbeid og nye selskapsetableringer er viktig for Oslo Science City-satsningen rundt livsvitenskap, sier Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, OUS.

Nye karrieremuligheter for forskere

ShareLab er et fullt utstyrt og bemannet laboratorium for entreprenører innen livsvitenskap. Laben ligger i Forskningsparken som letter samarbeidet mellom akademia, næringsliv og andre samfunnsaktører.

- Skrittet fra universitetsforsker til entreprenør er stort og utfordrende. Hos oss kan forskere bringe innovasjonsprosjekter til et laboratorium hvor de finner tidligere kollegaer med oppstartserfaring, bioentreprenører, Norges mest verdifulle biotekselskap og internasjonal farma. Det er jo det beste miljøet for å skape en oppstartsbedrift, sier Esben A. Nilssen, daglig leder for ShareLab, og fortsetter:

- Jan Terje skaper dermed en modell for hvordan Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus kan utvikle oppfinnelser til beste for samfunnet og, min hjertesak, gi nye karrieremuligheter for de med forskerutdannelse, avslutter Nilssen.

Fakta om stipendiatene

Torleif Tollefsrud Gjølberg

Ph.d.-student ved Det medisinske fakultet, UiO

Ansatt ved Avdeling for Øyemedisin, Ullevål, Oslo Universitetssykehus 

Stipendiat i Laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase og Senter for øyeforskning under samarbeid med professor Morten Moe.  

Les også: 
Forsker- og gründerspire innen medisinsk teknologi

Simone Mester

Ph.d.-student ved Det medisinske fakultet, UiO

Ansatt ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS

Stipendiat i Laboratoriet for adaptiv immunitet, Avdeling for farmakologi, UiO.

Prosjektleder SPARK Norway, UiO livsvitenskap.

Les også: 
Kreftforskeren Simone har store ambisjoner

Les også: 

Skarpere fokus på innovasjon

Å se det store i det lille utgjør en forskjell

Du kan også følge i Laboratoriet for adaptive immunitet og homeostase på facebook og twitter

Publisert 29. sep. 2020 16:42 - Sist endret 22. feb. 2021 18:00