English version of this page

Gruppe for forskningsadministrativ støtte

Gruppen bistår fakultetets ledelse, institutter og forskere med analyser, bibliometri, forskningsetikk og spørsmål om personvern i forskning, forskningsinfrastruktur, internasjonale forskningssamarbeid, kompetanseutvikling, koordinering av forskningsadministrative nettverk, samt priser og nominasjoner.

  • Alver, Ivar: Fakultetets nøkkeltall, årsrapport for forskerutdanning
  • Ore, Katrine: Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, sidegjøremål, forskningsetikk
  • Møller, Michael: CRIStin, bibliometrianalyse, forskningsinfrastruktur, ULVE, NPU MED
Publisert 28. nov. 2017 15:01 - Sist endret 13. aug. 2020 08:56