English version of this page

Forskningsadministrasjon

Vårt kontor bistår fakultetet med forskningsadministrative spørsmål. Vi tilbyr våre institutter, forskergrupper og forskere eksperthjelp med ekstern forskningsfinansiering, spesielt H2020.

Vi gir også støtte til ledelsen og instituttene i saker knyttet til forskningsetikk, databeskyttelse, bibliometri og forskningsinfrastruktur. Vi forvalter fakultetets ph.d.-program og forskerlinje.

Kontakt

Postadresse Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo Telefon: +47 22845300

Enhetskoder

Koststed 13000515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500103 Vortex, FS m.m.