English version of this page

Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetsstyret har 9 medlemmer, og består av vitenskapelig og administrativt ansatte, studenter og eksterne representanter.

Representanter for gruppene fast vitenskapelig personale, inkl. fast ansatte professor II og for teknisk-administrativt personale velges hvert fjerde år.

Representanter for midlertidig vitenskapelig personale/inkl. midlertidig ansatte professor II og for studentene velges hvert år.

Eksterne representanter oppnevnes hvert fjerde år av universitetsstyret, etter forslag fra fakultetsstyret.

Medlemmer pr. 1.1.2022

Styreleder - dekan

Prodekan for medisinstudiet (nestleder)

Fast vitenskapelig ansatt

Midlertidig vitenskapelig ansatt

Teknisk-administrativt ansatt

Eksterne representanter

  • Camilla Stoltenberg
  • Jon Lomøy

  • Vara 1: Anna Stavdal
  • Vara 2: Kari Jussie Lønning

Studentrepresentanter

  • Hannah Narum-Hanssen
  • Amanda Rose Magnum
  • Vara: Karsten Kluge

Fakultetsdirektør Hans Mossin er styrets sekretær.

Publisert 10. jan. 2013 15:13 - Sist endret 5. aug. 2022 14:48