Sakskart til fakultetsstyremøte 11. juni 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

14/19 Godkjenning av innkalling

15/19 Godkjenning av dagsorden

16/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 21.5.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

17/19-O Virksomhetsrapportering T1 2019 (15 min)

Ved seksjonssjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapport T1 2019 til orientering.

18/19-D Fordeling 2020 (20 min)

Ved seksjonssjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om budsjett 2020 til etterretning og budsjettet legges fram til vedtak av fakultetsstyret på september møtet.

19/19-O Sykefraværsstatistikk 2018 (15 min)

Ved seniorrådgiver Elisabeth Olsen

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar sykefraværsstatistikk for 2018 til orientering.

20/19-V Senter for global helse – forslag til mandat og oppnevning av styremedlemmer (15 min)

Ved dekan Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre godkjenner forslag til mandat for Senter for global helse, samt forslag til oppnevning av medlemmer til senterets styre.

21/19-O Bruk av språk ved prøveforelesning og disputas (10 min)

Ved dekan Ivar Prydz Gladhaug

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 76 sider

 

 

 

 

Publisert 22. mai 2019 12:43 - Sist endret 12. juni 2019 11:28