English version of this page

Magnus Løberg

Magnus Løberg er kandidat til å representere midlertidig vitenskapelig tilsatte i perioden 01.01.2018 - 31.12.2018.

Bilde av Magnus Løberg

Magnus Løberg. Foto: UiO

Stilling: Førsteamanuensis/postdoktor

Arbeidssted: Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Gruppe for klinisk effektforskning

Forslagsstiller: Katariina Laine

Valgprogram

Stikkord for valgprogram:

  • Frikjøp
  • Prosjektregistrering
  • Desentralisert budsjettansvar
  • Resultatbasert omfordeling og insentiv
  • Samarbeid med sykehus 
Publisert 7. nov. 2017 10:48 - Sist endret 6. mars 2019 07:48