English version of this page

Fakultetsstyrevalg 2019

I november 2019 ble det valgt nye representanter til fakultetsstyret for midlertidig vitenskapelig tilsatte.

Resultat av valget

Valgkrets

Styremedlem

1. Vara

2. Vara

Valgdeltakelse

Midlertidig vitenskapelig tilsatte inkl professor II

Eira Bjørvik Guro Haugen Fossum Alvaro Köhn-Luque 92 godkjente  stemmer (16,9 %)

Valget ble gjennomført etter bestemmelsene i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Nominerte kandidater høsten 2019

 

Publisert 26. nov. 2019 12:44 - Sist endret 21. aug. 2020 09:50