English version of this page

Eira Bjørvik

Eira Bjørvik stiller til valg som representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte i fakultetsstyret i perioden 01.01.2020–31.12.2020.

Bilde av Eira Bjørvik, stipendiat ved UiO

Eira Bjørvik. Foto: UiO


Stilling: Postdoktor

Arbeidssted: Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn

Valgprogram

– Vil jobbe for:

 • evaluering av fakultetets budsjettmodell og instituttspesifikke fordelingsnøkkel
 • mindre midlertidighet og mer forutsigbare karriereløp for PhD- og Postdoktorer
 • kvalitet i PhD- og postdoktorprogrammene
 • samlokalisering av Institutt for helse og samfunn
 • opprettelse av flere tverrfaglige møteplasser
 • tettere samarbeid mellom administrasjon og vitenskapelige ansatte på alle nivåer
 • at det satses på tverrfaglighet i undervisning og forskning
 • at fakultetet anerkjenner at sosial, mental og fysisk trivsel er avgjørende for akademisk prestasjon, og at det derfor er viktig å få på plass et system som ivaretar helsebehovene i fakultetets mangfoldige student- og ansattmasse

Forslagsstillere

 • Kaja Kvaale
 • Birgit Kvernflaten
 • Hilde Ousland Vandeskog
Publisert 6. nov. 2019 12:57 - Sist endret 7. nov. 2019 10:28