- Hadde ikke gått uten studentene

- Det er helt fantastisk! utbryter Cecilie Porsmyr, HR-ansvarlig i Helseetaten i Oslo kommune. På under ett døgn hadde170 erfarne medisinstudenter meldt seg til tjeneste.

dame snakker i telefonen

Bemanning av "Koronatelefonen" er en av flere viktige tjenester der medisinstudentene bidrar

Helseetaten har et stort ansvar for helsetjenestene til Oslos innbygger​e og har på rekordtid utvidet sin kapasitet med flere nye tjenester for å håndtere økt behov for smittevern, testing, behandling og medisinsk informasjon til befolkningen. 

I tråd med Helseministerens oppfordring og gjennom kontakt mellom Helseetaten og medisinsk fakultet ved UiO oppfordret prodekan Elin Olaug Rosvold erfarne medisinstudenter de som hadde mulighet til å melde seg til innsats i helsevesenet.​ 

E-posten ble sendt studentene på torsdag 12. mars og allerede dagen etter hadde 170 studenter svart. Svarene strømmer fortsatt inn, bekrefter Cecilie Porsmyr. I Helseetaten har de vært fullt opptatt med å ringe alle som har tatt kontakt for å kartlegge deres kompetanse, nå tar de en fot i bakken og avklarer behovet videre.

Flere er i arbeid

Omtrent 50 arbeidsavtaler er inngått og flere vil det bli, bekrefter Porsmyr. - Noen har fått oppgaver på Legevakten, noen bemanner prøvetelt som er satt opp utenfor Aker sykehus. På to dager fikk vi etablert "Koronatelefonen" som er en informasjonstjeneste til Oslos innbyggere. Selv med 10 linjer er det svært stor trafikk hit og nå dobler vi kapasiteten til 20 linjer. Det hadde ikke gått uten studentene, forteller hun. 

Koronatelefonen: - Folk har et stort informasjonsbehov

bilde av student
Hamida Achour er fornøyd med relevant, fleksibelt og meningsfylt arbeid for Oslo kommune.

Hamida Achour er medisinstudent på fjerde året og er en av mange studenter som fulgte oppfordringen om å melde seg til innsats for Helseetaten i Oslo kommune. Hun tar nå ekstravakter som operatør på "Koronatelefonen".

- Jeg merker at spørsmålene vi får har endret seg etterhvert som flere har blitt syke. Først lurte de fleste innringerne på om de burde la seg teste, mens nå er det flere som har spørsmål om selve sykdomsforløpet. Hvor farlig er det jeg opplever nå, når er jeg syk nok til at jeg bør komme på sykehus? 

Spørsmålene fra de som ringer endrer seg også i takt med mediebildet; folk får de symptomene det skrives om.

Mange ringer også på vegne av familie og venner i risikogruppene og informasjonsbehovet er stort.

Greit å kombinere med studiene

Arbeidet er organisert i faste team og de fleste av de 10-15 som er på vakt er sykepleiere i kommunen. Studentene settes opp som ekstravakter, noe som gjør arbeidet fleksibelt og lett å kombinere med studier, forteller Hamida.

- Jeg er imponert over hvor raske de har vært til å organisere dette opplegget, med gode rutiner og god opplæring. Det er hyggelig å jobbe her, folk er takknemlige for å få råd om sin situasjon og jeg opplever at det er relevant praksis som gir meg verdifull erfaring, avslutter hun.

Ulike kvalifikasjoner til ulike oppgaver 

På Legevakten gir de mest erfarne medisinstudentene pasienter som har testet negativt på koronavirus tilbakemelding om prøvesvar. Informasjonstelefonen er bemannet med kommunens eget helsepersonell og studenter med tre eller flere års medisinstudier bak seg.  

På Aker sykehus har de nå to telt der de tester for virus, der har de fått en kapasitet på 300 prøver i døgnet. Også ved sengepostene på sykehusets akutte døgnenhet bidrar studenter, her får de ferskere studentene ulike pleieoppgaver. 

Cecilie Porsmyr er takknemlig for den gode oppfølgningen fra fakultetet og den voldsomme responsen fra studentene. - Vi får mange gode tilbakemeldinger på jobben som studentene gjør, dette er virkelig flinke folk. Vi er helt avhengige av denne gjengen for å tilby et så omfattende tilbud som dette, avslutter hun. ​


Koronatelefonen for Oslos innbyggere
Det er stor trafikk på koronatelefonen. Det er kun de som bor i Oslo og oppfyller kriterier for testing som skal ringe koronatelefonen. Mer informasjon finner du på Oslo kommunes nettsider her.

Les mer:

 

 

Av Hanne Bjerknes
Publisert 28. mars 2020 14:42 - Sist endret 31. mars 2020 11:17