Fordypningspraksis på Kongsvinger

– Du lærer mye om legelivet når du faktisk går inn som en i teamet, forteller Sunneva Stokke. Hun dro til Kongsvinger sammen med fire medstudenter.

Bildet kan inneholde: lege, sykehus, hvit kåpe, medisinsk assistent, medisin.

Medisinstudentene Helene Sikveland, Sunneva Stokke, Espen Mikaelsen fikk tildelt medisinsk avdeling. Samtidig var Keely Mullally og Kristine Espegren Gustad på kirurgisk avdeling på Kongsvinger under sin fordypningsprakis. Foto: Privat

– Vi får se det vanlige, som hjertesvikt og KOLS, men sykehuset er såpass stort at vi også ser mer spennende og akutte ting som slag og sepsis, forteller Sunneva Stokke.

Sunneva Stokke, Espen Mikaelsen og Helene Sikveland valgte og fikk medisinsk avdeling med indremedisin. Studentene får jobbe selvstendig og er mer hands-on enn i smågrupper. Et annet viktig moment er at de også får trening i skrive journaldokumenter og epikrise.

Espen Mikaelsen synes indremedisinske pasienter er spennende og omfatter et bredt spekter av sykdommer. Mange av tilstandene innenfor for eksempel hjerte-, lunge og infeksjonssykdommer er vanlige, akutte og behandlingskrevende.

– I praksis får man god klinisk erfaring med undersøkelse og behandling av disse pasientene, både under veiledning og ved selvstendig arbeid. Dette gjør at man føler seg mer rustet til å kunne håndtere slike pasienter når man selv er LIS1, sier han.

– Mange av tilstandene jeg har vært innom på Kongsvinger er det viktig at jeg har kunnskap om og erfaring med når jeg starter i turnus etter endt studie, supplerer Helene Sikveland.

Full praksis i fire uker

Keely Mullally og Kristine Espegren Gustad valgte kirurgisk avdeling på Kongsvinger.

– Vi har relativt lite kirurgi på studiet sammenlignet med indremedisin, så jeg ønsket å benytte muligheten til å lære mer om de kirurgiske fagene. I tillegg synes jeg det er gøy med praktisk arbeid som det er en del av på kirurgisk avdeling, sier Keely Mullally. 

– Jeg har fått erfare at et godt arbeidsmiljø har svært mye å si for trivsel i hverdagen! Vi ble tatt veldig godt imot på kirurgisk avdeling fra dag én, og vi fikk være med på alt som skjedde på avdelingen, fra å assistere på operasjon, til å utføre enkelte inngrep under veiledning på inngrepspoliklinikken, forteller Kristine Espegren Gustad.

  • Fordypningspraksis kommer siste elektive periode i studieløpet midt mellom termin 1 og 2 i modul 8 for både høstkull og vårkull,
  • MED6001 Valgfri fordypningspraksis er et studieemne på 5 poeng som går over fire uker.
  • Fakultetet stiller med tilbudstorg over praksissteder, studentene velger og blir deretter trukket ut.

Hun og Kelly Mullally tilbrakte også mye tid i akuttmottaket, hvor de utførte oppgaver tilsvarende kirurgisk LIS1.

–  Dette er selvfølgelig nyttig erfaring å ha med seg rett før vi skal ut i LIS1. Ellers har jeg fått et innblikk i arbeidsdagen på kirurgisk avdeling ved et mindre sykehus, og dette innblikket ga overraskende mye mersmak, sier Espegren Gustad.

– Jeg har lenge tenkt at jeg skal bli allmennpraktiker, men etter denne praksisen har jeg virkelig fått øynene opp for den kirurgiske delen av faget. Konkrete problemstillinger, praktiske prosedyrer og variasjon i arbeidsoppgavene. Hvis jeg om 10 år står på en kirurgisk avdeling, er det definitivt Kongsvinger sykehus som har skylden for det, sier hun.

En del av legeteamet

Studentene forteller at de har blitt tatt veldig godt imot. Alle har vært imøtekommende og hjelpsomme.

– Inntrykket mitt er at Kongsvinger sykehus er faglig spennende og et veldig hyggelig sykehus å jobbe på. Det er spennende å være på et mindre sykehus enn OUS, ettersom man får gjøre mer. Du forsvinner ikke i mengden her, og du blir kjent med leger og annet personell, sier Espegren Gustad.

– Jeg er utrolig fornøyd med å ha blitt kjent med så mange flotte folk som har hatt en så positiv innstilling til at vi har vært på besøk. Alle jeg har møtt har vært genuint interesserte i at jeg som medisinstudent skulle lære mest mulig, og jeg har fått mulighet til å stille spørsmål og diskutere med erfarne leger. Jeg har fått mulighet til å ta ansvar og øve meg på å være turnuslege, både i akuttmottaket og på sengepost, og føler meg mer komfortabel og trygg i legerollen etter denne praksisperioden, sier Sikveland.

Espen Mikalesen er fornøyd med å møte et åpent, interessert og faglig dyktig arbeidsmiljø.

–  LIS1, LIS2 og overleger har vært inkluderende og aktiviserende. Jeg har fått en god forberedelse på hva som forventes av LIS1, møtt mange ulike pasienter og hvordan anvende praktisk medisin. Jeg er veldig åpen og nysgjerrig på mange fagfelt, så det er umulig å si hva jeg kommer til å ende opp med. Praksisen har definitivt bekreftet og styrket interessen for å jobbe innenfor akuttmedisin og akuttmottak, sier han.

– Det har vært hyggelig å bli kjent på et nytt sted. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi har tatt blitt tatt imot. Jeg har også fått viktig repetisjon av sentrale deler av pensum, øvd på praktiske ferdigheter og fått jobbet en del selvstendig. Oppsummert vil jeg si at praksisen på Kongsvinger har vært en god smakebit på LIS1 hverdagen, sier Stokke. 

– Når man reiser vekk fra kjæreste, venner og verv har jeg lavere terskel for å bli i akuttmottaket utover kvelden eller få unnagjort ting, legger Stokke til. Vi har fått gjøre akkurat det vi ville.

Les mer:

Publisert 7. feb. 2020 12:35 - Sist endret 7. feb. 2020 14:09